Błąd na fakturze sprzedaży wymaga sporządzenia faktury korygującej. Zobowiązany do jej wystawienia jest sprzedawca towaru lub usługi. Niektóre błędy można poprawić za pomocą faktury korygującej dane formalne. faktura korygujaca dane formalne

Faktura korygująca dane formalne – kiedy się ją wystawia?

Pomyłki na fakturze pierwotnej mogą dotyczyć różnych elementów. W zależności od tego jaki błąd został popełniony, to poprawek należy dokonać w odpowiedni sposób. Jeżeli pomyłka dotyczy treści mającej wpływ na rozliczenie podatku VAT, to w takiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą pozycje faktury. Jeżeli błąd dotyczy części opisowej, to sporządza się fakturę korygującą dane formalne. 

Fakturę korygującą dane formalne wystawia się w sytuacji kiedy błąd na fakturze pierwotnej nie ma wpływu na rozliczenie podatku VAT (np.: jest to literówka w nazwie firmy, czy błąd w numerze NIP) i dotyczy następujących elementów:
 • data wystawienia
 • numer faktury
 • imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy bądź sprzedawcy oraz ich adresy
 • NIP sprzedawcy lub nabywcy
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi
 • data otrzymania oraz metoda płatności
 • nazwa towaru lub usługi 
 • jednostka miary dostarczanych towarów lub usług
 • adnotacja błędnie zamieszczona na fakturze, jak np.: metoda kasowa.

Elementy jakie powinna zawierać faktura korygująca dane formalne

W przepisach ustawy o VAT w art. 106j ust 2 ustawy zostały wskazane dane jakie powinny znaleźć się na fakturze VAT oraz na fakturze korygującej.

Dokument powinien zawierać:
 • oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta
 • data wystawienia
 • kolejny numer faktury
 • data płatności
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy korekta
 • przyczyna korekty
 • kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na stawki i kwoty dotyczące stawek, sprzedaży zwolnionej o ile korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku VAT
 • prawidłowa treść korygowanych pozycji, jeżeli zmiana nie dotyczy zmiany wartości pozycji faktur. 
Z reguły faktura korygująca dane formalne posiada określenia: przed korektą/po korekcie lub stan poprzedni/stan aktualny. W ten sposób wskazuje się błędną i poprawną treść.

Ewidencje, a faktura korygująca dane formalne

Osobą upoważnioną do wystawienia faktury korygującej dane formalne jest tylko sprzedawca towaru lub usługi. Nigdy nie może jej wystawić nabywca, ale jeżeli zauważy błąd na fakturze zakupu, który nie będzie miał wpływu na rozliczenia podatków, to może wystawić notę korygującą.

Faktury korygującej dane formalne nie ujmuje się w rejestrach: 
 • VAT sprzedaży
 • KPiR
 • ewidencji przychodów (w przypadku podatników rozliczających się ryczałtowo).


Data publikacji: 2020-10-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
magd
02 Kwiecień 2021

czy można zmienić dane na fakturze z moich na mojego pracodawce? błędnie podałam mnie do zwrotu pieniędzy za okulary, powinnam podać pracodawcę.

JUSTYNA
17 Marzec 2021

Jeśli zrobię fakturę korygującą formalną do faktury która zawiera błędny nr, to który nr powinnam ująć w JPK?

Natalia
17 Marzec 2021

Czy jeśli faktura zawierająca błędne dane formalne była wystawiona 23 lutego, mam prawo ubiegać się o wystawienie faktury korygującej dzisiaj, tj. 17.03?

 
FakturaXL
17 Marzec 2021

W przepisach nie został określony termin w jakim należy wystawić korektę. Jednak biorąc pod uwagę termin przechowywania dokumentów dla celów rozliczenia podatku, to korekta powinna być wystawiona przed upływem 5 lat.

Dorota Kępa
05 Marzec 2021

Faktura VAT jest wystawiona na męża, a powinna być na żonę. Czy dokonując korekty danych formalnych na fakturze VAT z męża na żonę, na fakturze korygującej jako nabywcę wpisuję męża, czy żonę? Czy powinnam zrobić korektę JPK?

 
FakturaXL
05 Marzec 2021

Dane na fakturze korygującej zaciągną się automatycznie z faktury pierwotnej, więc Nabywca nadal będzie widniał po staremu (mąż), ale poniżej w rubryce Treść prawidłowa będą widniały nowe dane Nabywcy.

Należy złożyć korektę JPK, w przypadku błędu w danych nabywcy (NIP), natomiast w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności składania korekty.