Co ma zrobić podatnik, który wystawił fakturę VAT za wykonaną pracę lub usługę i nie otrzymał za nią zapłaty w terminie? Czy nieopłacona w terminie faktura może się przedawnić? W zasadzie nie ma takiej możliwości. Przedawnić może się jedynie zapłata za dostawę towaru lub świadczoną usługę. faktura VAT przedawnienie

Faktura 

jest dokumentem potwierdzającym transakcję lub umowę. Zawiera obowiązkowe elementy, jak dane na temat transakcji, czy datę wystawienia oraz datę płatności. Brak jest daty ważności dokumentu. Kontrahenci mogą ją ustalić między sobą. Najbardziej popularne są terminy dwutygodniowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to inne daty. Na podstawie faktury VAT przedsiębiorca może na przykład ubiegać się o zwrot podatku VAT. Stanowi ona także podstawę do zapłaty za towar lub usługę. W przypadku braku zapłaty przedsiębiorca może domagać się wpłaty pieniędzy w oparciu o fakturę we wskazanym terminie. Takie żądanie może się przeterminować, chociaż sama faktura nigdy nie ulegnie przedawnieniu.

Automatyczna windykacja 

W biznesie niekiedy zdarzają się sytuacje kiedy przedsiębiorca musi walczyć o otrzymanie pieniędzy za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Czasami czas oczekiwania bardzo się przedłuża, co może stać się przyczyną niestabilności finansowej w firmie. 

Duża część przedsiębiorców zapomina o płatnościach, dlatego tak ważne jest ustawienie powiadomień o płatnościach. Obecnie dostępne programy do księgowości posiadają rozwiązania, które pomagają w pilnowaniu terminów. Jednym z nich jest tzw. automatyczna windykacja. Przedsiębiorca po wystawieniu faktury ustawia powiadomienia, które wysyłane są do kontrahenta. Istnieje możliwość samodzielnego sformułowania powiadomień, które mają przypominać o upływającym terminie płatności. Jest to bardziej forma przypominania, a nie typowa windykacja. Takie rozwiązanie jest dość popularne w programach działających online. Przykładem takiego programu jest Faktura XL, gdzie poza ustawieniem automatycznych przypomnień przed i po terminie płatności można zlecić windykację online.

Przedawnienie

Nie zawsze wysyłane przypomnienia odnoszą spodziewany skutek. Faktura i tak nie zostaje opłacona w terminie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorca może domagać się zapłaty roszczenia, które jeszcze się nie przedawniło. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 9 lipca 2018 roku zawiera nowe terminy przedawnień i zasady dochodzenia roszczeń. Obecnie termin przedawnienia wynosi 6 lat (było 10 lat). Termin dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie uległ zmianie i nadal wynosi 3 lata. Zmiany objęły także sam moment przedawnienia. Obecnie przypada on na ostatni dzień roku kalendarzowego z wyłączeniem przedawnień z terminem krótszym niż 2 lata. W sprawie dochodzenia roszczeń majątkowych warto skorzystać z pomocy prawnika.

Zaległości wobec firm

Niezapłacone faktury mogą być problemem dla przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli jest ich dużo. Z roku na rok rośnie liczba niezapłaconych faktur na rzecz firm. Szczególnie duży wzrost obserwuje się przy płatnościach na minimum 500 zł przeterminowanych przynajmniej o 30 dni. W zestawieniu za cały rok jest to ponad 9%. Najwięcej dłużników odnotowuje się w handlu, przemyśle i budownictwie.

Podsumowanie

Niezapłacone faktury są problemem dla wielu polskich firm, które dzięki temu mogą mieć trudność z utrzymaniem płynności finansowej. Dodatkowo, wystawienie faktury skutkuje odprowadzeniem podatku i nie ma tu znaczenia fakt, że przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty. Każda wystawiona faktura wymaga rozliczenia VAT.


Data publikacji: 2020-11-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU