W jaki sposób prowadzić skuteczną windykację należności od kontrahentów? Czy samodzielna windykacja jest dobrym pomysłem, a może lepiej zlecić to profesjonalnej firmie? Finalnie ile to będzie kosztowało? skuteczna windykacja

Windykacja - skuteczna metoda zarządzania należnościami

Miarą sukcesu w biznesie jest nie tylko posiadanie dobrego produktu lub usługi oraz licznej grupy klientów, ale przede wszystkim skuteczne zarządzanie należnościami, w taki sposób aby utrzymać płynność finansową. Zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań wobec kontrahentów, dostawców, pracowników oraz terminowe płacenie podatków to „być albo nie być” każdego przedsiębiorcy. Biznesy upadają nie dlatego, że nie są zyskowne, ale właśnie dlatego, że tracą płynność finansową.

Zarządzanie należnościami to ogół działań zmierzających do minimalizowania strat wynikających z posiadania nierzetelnych kontrahentów. Stosowanie ich pozwala utrzymać dobrą kondycję finansową firmy.

Działania windykacyjne dotyczą sytuacji, w której mimo upływu terminu płatności klient nie uregulował należności, a co gorsze… nie wiemy, kiedy to zrobi. Prowadząc firmę mamy określone daty rozliczeń zarówno wobec kontrahentów jak i stałe koszty prowadzenia działalności. Niewiadoma odnośnie wpływów które powinny znaleźć się na naszych rachunkach to niepotrzebne rozproszenie uwagi od głównego celu – pracy nad rozwojem firmy, generowaniem zysków na przyszłe inwestycje.

Przedsiębiorca, który ma do czynienia z nierzetelnym kontrahentem może skorzystać z usługi windykacji online obecnej na platformie FakturaXL. Trzeba mieć na uwadze jedną ważną prawidłowość: im szybciej wierzyciel rozpocznie dochodzenie należności, tym większa szansa na pomyślny finał. Rozpoczęcie windykacji polubownej po kilku miesiącach od upływu terminu płatności, może poważnie utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie należnych środków. Tutaj czas działa na niekorzyść strony poszkodowanej. Dla żadnego przedsiębiorcy nie jest korzystne długoterminowe oczekiwanie na płatności. 

Można prowadzić działania windykacyjne na własną rękę, należy jednak pamiętać, że brak systematycznego upominania się, ciągłego kontaktu oraz odpowiednich procedur po stronie wierzyciela utwierdza tylko dłużnika w poczuciu bezkarności. Druga strona może dojść do przekonania, że może uda się nie zapłacić lub zrobić to po bardzo długim czasie.

W wielu przedsiębiorstwach zdarza się, że windykacją zajmują się działy, które mają zupełnie inne kompetencje np. księgowość lub sprzedaż. Pracownicy, którzy nie mają odpowiedniego przeszkolenia oraz predyspozycji mogą nie sprostać wyzwaniu, jakim jest prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia. Poza tym jest to zawsze dodatkowy obowiązek i np. dobry handlowiec nie zawsze spełni się w roli windykatora.

Współpraca z firmą windykacyjną w zakresie dochodzenia należności może okazać się w przypadku wielu przedsiębiorców bardzo korzystna. Po pierwsze, przekazujemy sprawy w ręce ekspertów, którzy doskonale znają uwarunkowania prawne oraz są specjalistami od prowadzenia negocjacji, działania prowadzone są w sposób ukierunkowany na utrzymanie klienta. Po drugie, zlecając windykację na zewnątrz przedsiębiorca nie musi ponosić nakładów na własne działania windykacyjne.

Przykładowo usługa windykacji online nie zakłada żadnych opłat za przyjęcie zlecenia, a jedynie opłatę od sukcesu – czyli prowizję od realnie odzyskanych należności dla klienta. Ale nawet ten koszt może zostać zwrócony wierzycielowi, ponieważ firma świadczy usługę dochodzenia od dłużnika poniesionych kosztów windykacji – umożliwiają to odpowiednie rozwiązania prawne.

Windykacja samodzielna czy profesjonalna?

Samodzielna windykacja należności od dłużników rozprasza uwagę. Zamiast zajmować się własnym biznesem, wierzyciele poświęcają energię na czasochłonne czynności poboczne.

Korzystając z opcji odzyskiwania pieniędzy w programie FakturaXL rozwiązują ten problem, a jednocześnie:
  • oszczędzają czas i niepotrzebne emocje,
  • zyskują większą płynność finansową i zmniejszają liczbę przeterminowanych płatności,
  • zachowują dobre relacje z kontrahentem, bo dług jest pod opieką ekspertów,
  • płacą wyłącznie za skutecznie przeprowadzoną windykację, a koszt prowizji mogą odzyskać od dłużnika,
  • unikają długich i niekoniecznie skutecznych procesów sądowych,
  • w trakcie procesu windykacji otrzymują wgląd w kondycję i stan finansów dłużnika, aby odpowiednio zareagować,
  • podnoszą prestiż swojej firmy poprzez zabezpieczenie systemu regulowania należności,
  • zyskują dostęp do szczegółowych informacji o prowadzonej windykacji, a wszystkie decyzje są podejmowane wyłącznie w uzgodnieniu z nimi.
Odzyskiwanie należności prowadzone przez zewnętrzną firmę skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika-przedsiębiorcę do szybkiej spłaty zobowiązań lub zaproponowanie takiego rozwiązania, które on zaakceptuje, np. spłaty należności w ratach.

Przedsiębiorco, nie czekaj w nieskończoność aż klient zapłaci Ci za towar lub usługę. Wybierz szybką i wygodną windykację online. Zapłacisz tylko wtedy, gdy odzyskasz swoje pieniądze.

Jak skorzystać z usługi windykacji w programie FakturaXL?

Na górnej szare listwie należy wejść w “Przychody” (1) i wybrać “Nieopłacone faktury” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

Odzyskaj pieniądze

Uwaga! Aby wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury, należy w polu “Termin płatności upływa za (dni)” wpisać wartość zero: 0.

Zobacz jak to działa krok po kroku: Pełna instrukcja dla usługi Odzyskaj pieniądze


Data publikacji: 2021-12-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU