Jednym z obowiązków polskiego podatnika jest rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego. Przedsiębiorca może prowadzić wyliczenia na kilka sposobów. Najbardziej popularnym są rozliczenia wykonywane w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR). kpir online

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. System został tak skonstruowany, aby mógł dokładnie rejestrować przychody ze sprzedaży, zakupu towarów i materiałów, jak również wydatków zapisywanych pojedynczo po każdej transakcji. Książka tworzona jest zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu z 2003 roku w sprawie prowadzenia przychodów i rozchodów. Wszelkie operacje gospodarcze rejestrowane są chronologicznie i klasyfikowane według pozycji wymienionych w księdze. Książka może być prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej. Obecnie ta druga forma jest najczęściej wybierana z uwagi na mniejsze ryzyko popełnienia błędu oraz oszczędność czasu. 

Książkę Przychodów i Rozchodów powinny prowadzić:
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą (między innymi działalność w zakresie wolnych zawodów)
 • osoby wykonujące działalność na podstawie umowy agencyjnej, umowy na warunkach zlecenia, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej pod warunkiem, że zgłosiły taką chęć.
Ewidencji przychodów i rozchodów w formie KPiR nie muszą prowadzić:
 • osoby, które prowadzą księgi rachunkowe
 • zajmują się jedynie usługami przewozu osób i towarów taborem konnym
 • opłacających podatek w formie ryczałtu
 • wykonujących wolny zawód adwokata w większym zespole
 • dokonujących sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.
KPiR nie muszą też wypełniać:
 • rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne i nie zatrudniający pracowników
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • pracownicy rolni wykonujący działalność gospodarczą jeżeli łączny przychód z tej działalności nie jest większy od 820 zł w danym roku podatkowym.

Prowadzenie KPiR – sposoby

Odpowiednie zestawienie kosztów i zysków w KPiR pozwala ustalić podstawę opodatkowania. Książkę Przychodów i Rozchodów można prowadzić:
 • w wersji papierowej (ręczne wpisywanie wykonanych operacji - sposób archaiczny i nie polecany)
 • za pomocą odpowiedniego programu do prowadzenia KPiR
 • jako Książkę Przychodów i Rozchodów online.
Obecnie pierwszy sposób prowadzenia KPiR (wersja papierowa) jest coraz rzadziej wykorzystywany. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają program do kpir online, co daje im gwarancję na bezbłędne rozliczenie podatku. 

Książka Przychodów i Rozchodów online

Dzisiaj przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia księgowości w wersji elektronicznej. Takie rozwiązanie jest dla nich korzystne, głównie z powodu oszczędności wydatkowanych środków, co po części jest powodem jej coraz większej popularności. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych za pomocą KPiR dostępnej online jest proste w obsłudze. Wystarczy, że przedsiębiorca wpisze dane swojej firmy i później systematycznie będzie je uzupełniał o nowe zdarzenia gospodarcze. Program sam stworzy wymagane rejestry i dokona wyliczenia podatku.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie KPiR w wersji online powinien:
 • zapoznać się z instrukcją obsługi programu
 • zapisywać wszystkie dane na nośnikach magnetycznych aż do momentu ich wydruku w formie, która będzie je chronić przed zatarciem lub zniekształceniem
 • zapewnić wgląd do treści zapisów i wydrukowania danych w sposób chronologiczny zgodnie ze wzorem.

Wygląd Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

W Księdze Przychodów i Rozchodów zapisywane są przychody ze sprzedaży oraz koszty firmowe. Księga składa się z 16 kolumn, gdzie kolejna oznacza:
1. numer zapisu do księgi
2. data poniesienia wydatku lub uzyskania przychodu
3. numer faktury lub innego dokumentu
4. nazwy kontrahentów
5. adresy kontrahentów
6. opis rodzaju przychodu lub wydatku
7. przychody ze sprzedaży towarów i usług
8. pozostałe przychody, np.: wynagrodzenia płatnika lub odpłatne zbycie składników majątku
9. łączna kwota przychodów z kolumn 7 i 8
10. zakupy materiałów i towarów handlowych zgodnie z ceną zakupu
11. koszty uboczne ponoszone w związku z danym zakupem, jak np.: związane z transportem lub załadunkiem
12. wynagrodzenia brutto pracowników, także z umowy zlecenia lub o dzieło
13. pozostałe koszty nie zawarte w kolumnach 10 – 12, np.: koszt czynszu, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wydatki na remont, składki ubezpieczeniowe, zakup paliwa
14. suma wartości z kolumn 12 i 13
15. wolne pole – zaszłości gospodarcze nie wymienione do tej pory
16. ewentualne uwagi dotyczące zapisów z kolumn od 2 do 15. 

Kwoty z poszczególnych kolumn są sumowane. W ten sposób powstaje zestawienie finansowe za dany okres. Na podstawie KPiR można ustalić kwotę, od której przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy. 

Korzyści z prowadzenia KPiR online

 • bezpieczeństwo danych
 • dostęp do danych w każdej chwili, z każdego miejsca i z różnych urządzeń, w tym także mobilnych
 • darmowa weryfikacja dokumentów
 • pomoc specjalistów księgowych
 • możliwość wysyłania e-deklaracji do US bezpośrednio z programu przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu,
 • oszczędność czasu i pieniędzy (przedsiębiorca nie musi zatrudniać księgowej)
 • poprawność wypełnionych dokumentów i wyliczonych rozliczeń.

KPiR online w programie Faktura XL

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w programie Faktura XL odbywa się online w formie elektronicznej i jest bardzo proste. Nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu księgowości, program wykonuje większość czynności za nas sam.
Faktury wystawiane w programie oraz wprowadzane w dziale Koszty (faktury zakupowe) automatycznie pojawiają się w KPiR, która znajduje się w dziale Raporty:
Księga posiada również opcję dodawania, edycji i usuwania wybranych pozycji
. Całość działa na podobnej zasadzie jak prowadzenie ewidencji w programie Excel. Wystarczy kliknąć na komórkę, a przechodzi ona w tryb edycji i pozwala na uzupełnianie odpowiednich komórek w kolumnach KPiR.

Program do KPiR online na Faktura XL pozwala na utworzenie Jednolitego pliku Kontrolnego dla Księgi przychodów i rozchodów JPK_PKPiR, który w razie kontroli wysyła się do Urzędu Skarbowego na życzenie.

Zobacz też: Instrukcja działania KPiR w programie


Data publikacji: 2021-03-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU