Większość przedsiębiorców prędzej czy później spotka się z problemem opóźnień w spłacie wystawionych przez siebie faktur. Co wtedy zrobić?


brak zapłaty za fakture

Jeśli faktura jest kilka dni po terminie – warto na przykład wysłać do klienta SMS lub e-mail z przypomnieniem, że oczekujesz zapłaty za zrealizowaną usługę lub sprzedany towar. Jeśli nie przyniesie to rezultatu – najlepiej zadzwonić i umówić się z kontrahentem na spłatę – co ważne - w konkretnym, ściśle określonym, akceptowalnym dla Ciebie terminie. Takie działania powinny pomóc.


Co zrobić, jeśli uważam, że we własnym zakresie niewiele już mogę zrobić?


Kontrahent odczytuje przypomnienia o płatności, odpisuje na nie, podczas rozmów telefonicznych deklaruje spłatę, a mimo to nadal nie dostałeś od niego przelewu. Najważniejsze, o czym należy pamiętać w takiej sytuacji – to reagować szybko. Wielu przedsiębiorców jednak tego nie robi – z obawy, że zbyt wczesne przypominanie klientowi o zapłacie może zburzyć zbudowaną relację biznesową.


Odwieczny dylemat – pieniądze na czas, czy dobra relacja z klientem?


W tym momencie przedsiębiorca powinien zadać sobie 3 pytania:

  • czy składanie deklaracji spłaty bez pokrycia jest tym, co powinno charakteryzować klienta, z którym ceni się zbudowaną relację?

  • czy poczucie winy, które towarzyszy przypominaniu o płatności lub zlecaniu sprawy do windykacji naprawdę powinno mi towarzyszyć, skoro informowałem klienta o konsekwencjach braku płatności?

  • czy zdarzyło się kiedykolwiek wcześniej w mojej firmie, że trwająca tygodniami wiara w coraz to nowe wymówki ze strony dłużnika doprowadziła do tego, że nigdy nie otrzymałem należnych mi pieniędzy, bo finalnie dłużnik pozbył się majątku lub ogłosił upadłość?

Szanse na odzyskanie należności
Jeśli zadajesz sobie powyższe pytania i masz fakturę kilka tygodni po terminie - powinieneś zainteresować się nową usługą od Faktura XL.


Windykuj na koszt dłużnika


Od 2013 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – jako przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za fakturę – masz prawo domagać się od dłużnika już dzień po terminie płatności 40 euro rekompensaty za opóźnienie w zapłacie. Jeśli zaś faktycznie poniesione przez Ciebie koszty odzyskania pieniędzy (np. prowizja, którą zapłaciłeś profesjonalnej firmie windykacyjnej) – są wyższe niż wspomniane 40 euro, dłużnik ma obowiązek zwrócić Ci je w uzasadnionej wysokości.

To właśnie jest istota windykacji na koszt dłużnika. I z takiej usługi możesz skorzystać na specjalnych warunkach będąc klientem Faktury XL. Za procesem odzyskiwania należności stoi profesjonalna firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso.


Skoro nie odzyskałem pieniędzy sam, dlaczego im miałoby się udać?


W głównej mierze chodzi o komunikację. Kaczmarski Inkasso dysponuje kadrą wykwalifikowanych negocjatorów, którzy potrafią profesjonalnie rozmawiać z dłużnikami. Profesjonalnie czyli asertywnie – nie agresywnie, nie ulegle, lecz asertywnie.
Często w relacjach biznesowych mamy do czynienia z pewnym paradoksem – im lepiej znasz swojego kontrahenta, tym ciężej doprosić się o płatność za fakturę. Negocjator nie prosi, nie żąda – wzywa do zapłaty i informuje, jakie mogą być konsekwencje braku płatności. Dłużnik, który składa deklaracje spłaty i się z nich nie wywiązuje – musi liczyć się z tym, że jego dane zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Długów.
Co więcej - Kaczmarski Inkasso może opublikować informacje na temat dłużnika na ogólnopolskiej giełdzie wierzytelności, a samą informację wypozycjonować w Google. Opornemu płatnikowi jest w stanie „zabrać” to, co dla wielu firmy jest cenniejsze niż pieniądze – czyli dobry wizerunek.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest wizyta negocjatora terenowego. Jeśli działania te doprowadzą do spłaty – firma podejmie się także windykacji od dłużnika kosztów prowizyjnych, które poniosłeś, odzyskując należność główną.


Jak skorzystać z usługi “Odzyskaj pieniądze” w programie FakturaXL?


Na górnej szare listwie należy wejść w “Przychody” (1) i wybrać “Terminy płatności” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

Odzyskaj pieniądze

Uwaga! Aby wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury, należy w polu “Termin płatności upływa za (dni)” wpisać wartość zero: 0.

Zobacz jak to działa krok po kroku: Pełna instrukcja dla usługi Odzyskaj pieniądze


Data publikacji: 2019-09-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU