Deklaracje podatkowe VAT, JPK_V7 oraz inne składane drogą elektroniczną wymagają autoryzacji. Jednym z popularnych sposobów jest autoryzacja za pomocą kwoty przychodów z PIT rocznego za dwa lata wstecz. kwota przychodu do autoryzacji deklaracji vat jpk v7

Kwotę przychodu za który rok należy podać do autoryzacji?

Podczas podpisywania deklaracji VAT i plików JPK_V7 w 2024 roku do autoryzacji należy podawać kwotę przychodu za 2022 rok.
Bardzo istotny jest tu fakt, że nie ma znaczenia za jaki okres wysyłana jest deklaracja lub plik JPK_V7. Istotny jest moment samej wysyłki. Przykładowo w styczniu 2024 podczas wysyłki pliku JPK_V7M za grudzień 2023, należy ją autoryzować kwotą przychodu za 2022 rok, a nie za 2021 jak to odbywało się w poprzednich miesiącach.

Deklaracje PIT-36, PIT-37 lub inne wysyłane przez osoby fizyczne

 • W przypadku deklaracji PIT-36, PIT-37 lub innych składanych przez osoby fizyczne należy w pierwszej kolejności sprawdzić kto występuje na danym zeznaniu jako główny podatnik.
 • Jeżeli deklarację wysyła firma jako płatnik będący osobą fizyczną, przykładowo: PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40, to sprawdza się który płatnik wysyła deklarację. W następnej kolejności należy spojrzeć na deklarację roczną, którą składała ta sama osoba lub firma za 2022 rok. Jeżeli składanych było kilka deklaracji, jak np. PIT-36, czy PIT-37 lub PIT-38, to należy wziąć jedną z nich i odszukać kwotę przychodu. Przepisy nie pozwalają na sumowanie kwot przychodów z kilku deklaracji. 
 • W przypadku deklaracji wspólnej dla małżonków, przykładowo PIT-36 lub PIT-37 sprawdza się, czy na zeznaniu PIT za 2022 rok wpisana jest ta sama osoba jako główny podatnik, czyli jako pierwsza z małżonków. Należy pamiętać, że nie można sumować kwot przychodów małżonków.
 • W następnej kolejności trzeba odszukać i przepisać kwotę przychodu podatnika. W tym celu należy z zeznania rocznego np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37 za 2022 rok spisać właściwą kwotę z pola „Przychody – razem”. Odpowiednio będą to: 
  • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44 lub 46 lub 48 lub 50) - w przypadku podatnika
   lub pole 118 (lub 45 lub 47 lub 49 lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79 lub 81) – w przypadku podatnika
   lub pole 209 (lub 80 lub 82 lub 84 lub 86 lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT 28 (25) – pole 62
  • PIT-36L (19) – pole 28 lub pole 33
  • PIT-38 (16) – pole 24 lub 34
  • PIT-39 (12) – pole 20
  • PIT-40A (21) – suma z pól 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 i 50

Jeżeli podatnik za poprzedni rok 2022 nie złożył żadnego zeznania ani nie dokonał rocznego obliczenia podatku to jako kwotę autoryzacji wpisuje się „0”.
W przypadku złożenia korekty zeznania za 2022 rok i innej kwoty przychodu na korekcie w porównaniu z kwotą z zeznania pierwotnego, to jako kwotę autoryzacyjną należy podać kwotę przychodu przepisaną ze złożonej korekty za 2022 rok.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-03
Data publikacji: 2023-03-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka
25 Styczeń 2024

Czy kwota przychodu ma być sumą kwot z pitów złożonych w 2022 r. czy obojętnie z którego pitu?

 
Faktura XL
23 Luty 2024

Nie może to być suma kwot.