Deklaracje podatkowe VAT, JPK_V7 oraz inne składane drogą elektroniczną wymagają autoryzacji. Jakie są sposoby na potwierdzenie autentyczności składanych deklaracji przez Internet? kwota przychodu do autoryzacji deklaracji vat jpk v7

Deklaracje PIT-36, PIT-37 lub inne wysyłane przez osoby fizyczne

 • W przypadku deklaracji PIT-36, PIT-37 lub innych składanych przez osoby fizyczne należy w pierwszej kolejności sprawdzić kto występuje na danym zeznaniu jako główny podatnik.
 • Jeżeli deklarację wysyła firma jako płatnik będący osobą fizyczną, przykładowo: PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-40, to sprawdza się który płatnik wysyła deklarację. W następnej kolejności należy spojrzeć na deklarację roczną, którą składała ta sama osoba lub firma za 2021 rok. Jeżeli składanych było kilka deklaracji, jak np. PIT-36, czy PIT-37 lub PIT-38, to należy wziąć jedną z nich i odszukać kwotę przychodu. Przepisy nie pozwalają na sumowanie kwot przychodów z kilku deklaracji. 
 • W przypadku deklaracji wspólnej dla małżonków, przykładowo PIT-36 lub PIT-37 sprawdza się, czy na zeznaniu PIT za 2021 rok wpisana jest ta sama osoba jako główny podatnik, czyli jako pierwsza z małżonków. Należy pamiętać, że nie można sumować kwot przychodów małżonków.
 • W następnej kolejności trzeba odszukać i przepisać kwotę przychodu podatnika. W tym celu należy z zeznania rocznego np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37 za 2021 rok spisać właściwą kwotę z pola „Przychody – razem”. Odpowiednio będą to: 
  • PIT-37 (28) - pole 72 (lub 36 lub 38 lub 40) - w przypadku podatnika
   lub pole 106 (lub 37 lub 39 lub 41), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek
   o PIT-36 (29) - pole 125 (lub 61 lub 63 lub 65) – w przypadku podatnika
   lub pole 187 (lub 62 lub 64 lub 66), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT 28 (24) – pole 50
  • PIT-36L (18) – pole 21 lub pole 26
  • PIT-38 (15) – pole 24
  • PIT-39 (11) – pole 20
  • PIT-40A (20) – pole 36.
  Jeżeli podatnik za poprzedni rok 2021 nie złożył żadnego zeznania ani nie dokonał rocznego obliczenia podatku to jako kwotę autoryzacji wpisuje się „0”.
  W przypadku złożenia korekty zeznania za 2021 rok i innej kwoty przychodu na korekcie w porównaniu z kwotą z zeznania pierwotnego, to jako kwotę autoryzacyjną należy podać kwotę przychodu przepisaną ze złożonej korekty za 2021 rok.


Data publikacji: 2023-03-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU