Z dniem 1 kwietnia 2021 roku podatnicy rozliczający się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodu będą musieli obowiązkowo stosować nową strukturę i przesyłać pliki w takim samym formacie na każde żądanie urzędu skarbowego. Nowa struktura pliku JPK_EWP dostępna będzie w wersji JPK_EWP(2)_v1-1. nowa struktura JPK-EWP 2

Nowa struktura JPK_EWP

Nową strukturą JPK-EWP (2) zostaną objęte pliki kontrolne JPK ewidencji przychodów już za okres od 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli chodzi o wcześniejsze okresy, to w ich przypadku także będą miały zastosowanie nowe struktury. 

Powodem wprowadzonych zmian była reorganizacja rozliczeń podatkowych, a zwłaszcza wprowadzenie nowych stawek podatku zryczałtowanego i tym samym nowej struktury już od 1 stycznia 2021 roku. Nowa wersja zawiera oznaczenie elementu WariantFormularza wartością „2” zamiast „1”. Stara wersja schematu JPK_EWP(2)_v1-0 została unieważniona i usunięta ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. 

Co prawda nowa wersja struktury JPK_EWP(2)_v1-1 obowiązuje już od 1 stycznia 2021 roku, to jednak organy podatkowe będą mogły żądać jej dopiero od 1 kwietnia 2021 roku. Dzięki temu podatnicy mają czas na aktualizację oprogramowania.
Wcześniejsze żądania plików przekazywane na żądanie będą mogły być spełnione zgodnie z poprzednią wersją schemy.

Plik JPK_EWP w programie FakturaXL

Jednolity Plik Kontrolny dotyczący Ewidencji Przychodów dla ryczałtu, czyli JPK_EWP można wygenerować w programie Faktura XL w dziale Raporty wybierając "Ewidencja Przychodów (ryczałt)". Należy wybrać okres czasu za jaki ma być wygenerowany plik, a następnie kliknąć przycisk "Generuj Raport". Pojawi się ewidencja ryczałtu za wybrany okres czasu a po prawej szary przycisk "Pobierz JPK_EWP".


Data publikacji: 2021-02-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU