Przedsiębiorcy często stoją przed wyborem formy opodatkowania. Wielu decyduje się na ryczałt. Czy ryczałtowcy mogą wystawiać faktury? faktury dla ryczaltowcow

Czym jest ryczałt?

Zgodnie z ustawą podatkową ryczałt (ryczałt ewidencjonowany) jest jedną z form opodatkowania jaką można wybrać podczas zakładania i prowadzenia działalności. Pozostałe to: zasady ogólne, podatek liniowy i karta podatkowa. Możliwość rozliczania się za pomocą ryczałtu nie jest dostępna dla wszystkich podatników. Na przykład nie mogą z niego skorzystać apteki, lombardy, przedstawiciele wolnych zawodów, z wyłączeniem zawodów medycznych (np.: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, felczerów, pielęgniarek, położnych), tłumaczy i nauczycieli udzielających lekcji na godziny (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). 

W ryczałcie podstawę opodatkowania stanowi przychód. Podstawy nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. W 2020 roku obowiązuje 5 stawek ryczałtu: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%. Wysokość stawki zależy od formy prowadzonej działalności.

Obowiązek wystawiania faktur przez ryczałtowców

Osoba rozliczająca się na podstawie ryczałtu ma prawo, a nawet obowiązek wystawiania faktur VAT, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oraz świadczy usługi na rzecz innego podatnika VAT lub na rzecz osoby fizycznej. Obowiązek wystawiania faktur dotyczy przede wszystkim sprzedaży towarów lub usług świadczonych na rzecz innego podatnika VAT. Jeżeli chodzi o osoby prywatne, to nie ma takiego obowiązku. Wystawia się je jedynie na wyraźne życzenie klienta. W przypadku kiedy osoba na ryczałcie nie jest czynnym podatnikiem VAT, to powinna wystawiać faktury bez VAT, a w przypadku klientów niebędących podatnikami VAT, rachunek.

Program do faktur - Faktura XL

Wystawianie faktur dla ryczałtowców w formie elektronicznej

Faktury dla ryczałtowców (faktury z VAT lub bez VAT) podobne są do zwykłych dokumentów. Wystawia się je podobnie.

Faktura powinna zawierać między innymi:
 • datę wystawienia
 • kolejny numer
 • dane sprzedawcy i nabywcy z adresami i numerami identyfikacyjnymi na potrzeby podatku
 • nazwę towaru lub usługi
 • kwoty rabatów, opustów lub obniżek cen
 • wartość towarów
 • stawkę podatku VAT
 • kwotę ogółem.
Na wystawianej fakturze bez VAT ryczałtowiec może pominąć takie elementy jak: 
 • numer identyfikacyjny nabywcy na podstawie, którego jest identyfikowany na potrzeby podatku VAT
 • stawkę podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto.
Na fakturze musi umieścić wyjaśnienie na jakiej podstawie zwolniony jest z podatku VAT
 • przepis ustawy lub akt wydany na podstawie ustawy
 • przepis dyrektywy
 • inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług jest zwolnione z VAT.

Wystawianie faktur RR

Faktury RR to dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów rolnych przez rolników ryczałtowych zwolnionych z VAT. Osobą, która ma obowiązek sporządzenia i wystawienia takiej faktury jest nabywca towaru.

Na dokumencie powinny między innymi znaleźć się takie elementy jak:
 • data wystawienia dokumentu
 • kolejny numer
 • dane dostawcy i nabywcy (imiona i nazwiska, adresy, numer NIP lub PESEL)
 • nazwy produktów rolnych, ich jednostka miary i ilość
 • cena jednostkowa
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku i kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych
 • wartość nabytych produktów rolnych razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku
 • kwota należności ogółem.

Podsumowanie

W przypadku osób rozliczających się na podstawie ryczałtu obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali inne formy opodatkowania. Za dokonaną sprzedaż lub świadczoną usługę mają obowiązek wystawić fakturę VAT, bez VAT lub rachunek. Rodzaj wystawianej faktury zależy od tego czy są czynnymi podatnikami VAT i od tego dla kogo wystawiany jest dokument.

Do wystawiania faktur przez ryczałtowców, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla ryczałtu.

Data publikacji: 2020-09-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Sebastian Maj
04 Styczeń 2021

Witam
Jestem zateudniony przez firmę (płatnika VAT) na SAMOZATRUDNIUNIU. W umowie mam 12500 netto. Czy jako ryczałtowiec (nie płacę vatu) wystawiam fakturę powiększona o VAT czy netto?

Karx
06 Grudzień 2020

4371,58 powinien zapłacić pracodawca brutto, odliczysz sobie podatek 8,5% i zostaje Ci 4000,- na czysto

Rafał
03 Grudzień 2020

Nie pracodawca ma Tobie zapłacić podatek dochodowy, tylko Ty go opłacasz. Czyli 8,5% od 4 tysięcy.

az
23 Listopad 2020

Witam, jestem na ryczałcie (8,5%) wykonuję usługę stałą dla innego podmiotu (VAT). Umawiałem się na np. 4000 zł. "na czysto" - netto. Czy i ile powinien pracodawca zapłacić na podatek dochodowy?