Dochód i przychód, te dwa pojęcia bardzo często są mylone. Co jest dochodem, a co przychodem w firmie? Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami? przychod dochod

Dochód, a przychód

Bardzo często jest tak, że pojęcia dochodu i przychodu używane są zamiennie, chociaż każde z nich oznacza co innego. Ich prawidłowe rozróżnienie jest szczególnie ważne z poziomu przedsiębiorcy, ponieważ oba stanowią podstawę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dobrze jest więc znać chociaż podstawowe różnice i posiadać wiedzę z czego wynika przychód i jak obliczyć dochód. 

Na przychód składa się łączna wartość sprzedaży towarów lub usług netto (bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym (przychód dzienny, miesięczny, roczny). Przychód można uzyskać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pracy na etacie, umowy zlecenia, czy dzieło, ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu itp. Tak więc przychód to wszystkie korzyści materialne, które uzyskujemy w ramach wymienionych wcześniej czynności. Są to kwoty należne, również nieopłacone, ale wystawione w danym okresie faktury. Do przychodu nie zalicza się kredytów i wkładów własnych. 

Dochód to przychód minus koszty. O zysku mówimy kiedy od przychodu odejmiemy wszystkie koszty poniesione w danym okresie. Uzyskana kwota jest wartością dochodu brutto. Dopiero po odjęciu od niej podatku dochodowego otrzymamy kwotę dochodu netto.

Przychód i dochód firmowy

Przychód i dochód w firmie to dwie różne wartości. Firma może mieć duży przychód, ale nie oznacza to, że osiąga większy zysk od konkurencji. W przypadku firm, bardziej liczy się uzyskany dochód, który pokazuje zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo. Sam przychód nie daje podstaw do wydawania oceny na temat sytuacji finansowej firmy. 
Dochód obliczamy odejmując od przychodu koszty uzyskania przychodów. Wydatek można zaksięgować jako koszt w sytuacji kiedy służy do uzyskania przychodu lub stanowi zabezpieczenie źródła przychodu. 

PRZYKŁAD
Firmy A i B uzyskały w jednym miesiącu taki sam przychód, w wysokości 30 000 zł. Firma A ponosi dużo niższe koszty firmowe w porównaniu z firmą B (wynajmuje tańszy lokal, zawarła z kontrahentami bardziej korzystne umowy na dostawę materiałów). W związku z tym firma A uzyskała wyższy dochód, pomimo, że osiągnęła taki sam przychód co firma B.

Dochód brutto i netto, a wynagrodzenie

Osoby pracujące na etacie mają do czynienia z dwoma pojęciami: dochód brutto i dochód netto. Różnica pomiędzy nimi jest bardzo ważna i ma duży wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Na dochód brutto składa się całość wynagrodzenia razem z zaliczkami na podatek dochodowy oraz składkami na ZUS. Pracownik nie otrzymuje całej tej kwoty, a jedynie pomniejszoną o wymienione wartości, czyli na jego konto bankowe trafia dochód netto.

W przypadku umowy o pracę przychodem pracownika jest: wynagrodzenie, premie, nagrody oraz wszystkie inne świadczenia otrzymane od pracodawcy (wynagrodzenie brutto). Dopiero od tej kwoty odliczane są składki na ubezpieczenie ZUS i inne koszty, które były niezbędne do uzyskania przychodu. Podatek dochodowy wylicza się odejmując od przychodu koszty uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2020-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU