Przedsiębiorca ma prawo zmienić cykl rozliczeń podatku VAT z miesięcznego na kwartalny i odwrotnie. Jednak musi to zrobić zgodnie z zasadami obowiązującymi w przepisach. vat miesieczny kwartalny zmiana

Zmiana rozliczenia z miesięcznego na kwartalne

Nowy przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą może rozliczać podatek VAT tylko w cyklu miesięcznym. Dopiero po upływie 12 miesięcy począwszy od miesiąca rejestracji do podatku VAT, może zacząć rozliczać się kwartalnie jeżeli ma takie życzenie. O zmianie sposobu rozliczania na kwartalny, podatnik musi powiadomić najpóźniej w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który pierwszy raz zostanie złożona deklaracja kwartalna, np. podatnik chce rozliczać VAT kwartalnie począwszy od II kwartału roku, to informację o tym musi złożyć najpóźniej do 25 maja za pośrednictwem zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu VAT-R

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od września 2020 roku. Od początku prowadzenia firmy zarejestrowany jest jako podatnik VAT. Ma zamiar zrezygnować z rozliczenia miesięcznego na rzecz kwartalnego. Zgodnie z przepisami najwcześniej będzie mógł zacząć rozliczać się kwartalne od IV kwartału 2021 roku. Urząd musi otrzymać informację o nowym cyklu rozliczeniowym w terminie najpóźniej do 25 listopada 2021 roku.

Zmiana rozliczenia z kwartalnego na miesięczne

Jeżeli przedsiębiorca wybierze metodę kwartalną rozliczania podatku VAT i będzie chciał powrócić do cyklu miesięcznego, to będzie to możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy. Zgłoszenie aktualizacyjne składa się na formularzu VAT-R w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy w cyklu miesięcznym. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik od lipca 2020 roku rozlicza podatek VAT kwartalnie. Jednak stwierdził, że w 2021 roku powróci do rozliczeń miesięcznych. Zgodnie z przepisami może zacząć rozliczać się  miesięcznie po upływie 4 kwartałów. W wymienionym przypadku termin ten minie z końcem II kwartału 2021 roku. Przedsiębiorca najwcześniej od 1 lipca 2021 roku będzie mógł zacząć rozliczać się miesięcznie. Aktualizację zgłoszenia musi złożyć w terminie do 25 sierpnia 2021 roku.


Data publikacji: 2021-03-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU