Nowy plik JPK_V7 już obowiązuje. Od 1 października 2020 roku, podatnicy mają obowiązek wysyłki pliku w nowej strukturze. Kiedy należy pierwszy raz wysłać nowy plik JPK? termin wyslania pliku JPK V7

Nowa struktura JPK – termin pierwszej wysyłki

Podatnicy rozliczający VAT co miesiąc mają obowiązek wysłania pliku JPK w nowej odsłonie (JPK_V7M) wypełniając część ewidencyjną i deklaracyjną po zakończeniu każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie wysyłają nowy plik JPK_V7K w terminie: część ewidencyjna każdego miesiąca, a część deklaracyjna co kwartał. Termin pierwszej wysyłki nowego pliku JPK zależy od wybranej formy rozliczania podatku VAT (miesięcznie, czy kwartalnie). Poniżej dokładne daty pierwszej wysyłki pliku JPK_V7.


Rozliczenia VAT w formie miesięcznej w nowym pliku JPK_V7M Rozliczenia VAT w formie kwartalnej w nowym pliku JPK_V7K
Data wysyłki Części pliku JPK Data wysyłki Części pliku JPK
Do 25.11.2020r. Część ewidencyjna i deklaracyjna za październik 2020r. Do 25.11.2020r. Część ewidencyjna za październik 2020r.
Do 28.12.2020r. Część ewidencyjna i deklaracyjna za listopad 2020r. Do 28.12.2020r. Część ewidencyjna za listopad 2020r.
Do 25.01.2021r. Część ewidencyjna i deklaracyjna za grudzień 2020r. Do 25.01.2021r Część ewidencyjna za grudzień 2020r.
Część deklaracyjna za październik, listopad i grudzień 2020r.
Do 25.02.2021r Część ewidencyjna i deklaracyjna za styczeń 2021r. Do 25.02.2021r. Część ewidencyjna za styczeń 2021r.
Do 25.03.2021r. Część ewidencyjna i deklaracyjna za luty 2021r. Do 25.03.2021r. Część ewidencyjna za luty 2021r.
Do 25.04.2021r. Część ewidencyjna i deklaracyjna za marzec 2021r. Do 25.04.2021r. Część ewidencyjna za marzec 2021r.
Część deklaracyjna za styczeń, luty i marzec 2021r.


Plik JPK na starych zasadach

Transakcje, które miały miejsce we wrześniu 2020 roku oraz te z III kwartału 2020 roku (lipiec, sierpień, wrzesień) należy wysłać starym plikiem JPK razem z deklaracją dotyczącą tych okresów.


Data publikacji: 2020-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU