Niektórzy przedsiębiorcy stosują już kasę wirtualną za pomocą, której ewidencjonują transakcje. W jaki sposób należy ewidencjonować płatności bezgotówkowe na kasie wirtualnej? platnosci bezgotowkowe kasa wirtualna

Czym jest kasa wirtualna?

Kasa wirtualna jest kasą rejestrującą, która ma postać aplikacji (oprogramowania) instalowanej na urządzeniu mobilnym: laptopie, smartfonie, czy tablecie. Aby kasa mogła poprawnie funkcjonować potrzebne jest urządzenie drukujące paragon przeznaczony dla klienta. 

Płatności bezgotówkowe ewidencjonowane na kasie wirtualnej

Sprzedaż, za którą płatność została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na przełomie miesiąca powinna być ewidencjonowana na kasie wirtualnej według określonych zasad. Wpływ na rachunek bankowy dostawcy następuje najczęściej w dniu poprzedzającym informację uzyskaną z banku o uznaniu rachunku. W takiej sytuacji należy:
  • zmniejszyć wartość raportu okresowego za miesiąc, w którym podatnik uzyskał informację o dokonanej wpłacie
  • zwiększyć o te same kwoty obroty miesiąca, za który wpłynęła wpłata na rachunek bankowy.
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest odnotowanie płatności za właściwy okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca 1 czerwca otrzymał informację o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy w wysokości 7 000 zł, które znalazły się na rachunku 31 maja. Przedsiębiorca powinien zaewidencjonować sprzedaż na kasie wirtualnej w dniu 1 czerwca zmniejszając w ten sposób obroty czerwcowe o 7 000 zł i o taką samą kwotę zwiększając sprzedaż za miesiąc maj.
Z kolei otrzymaną zaliczkę należy zaewidencjonować na kasie w momencie jej otrzymania lub bezpośrednio po uzyskaniu informacji o jej otrzymaniu. Musi to być dzień następny lub pierwszy dzień następujący po dniach, w których nie była wykonywana działalność gospodarcza. 
Takie postępowanie wynika z objaśnień podatkowych Ministra Finansów w sprawie ulgi na zakup kasy wirtualnej.


Data publikacji: 2021-10-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU