W niektórych firmach pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych i wykorzystywać je do celów prywatnych. W takiej sytuacji samochód rozliczany jest na zasadzie ryczałtu na podstawie pojemności silnika. Od 2022 roku w ramach Nowego Ładu zmieniają się przepisy w tym zakresie. auto sluzbowe dla celow prywatnych 2022

Auto służbowe wykorzystywane do celów prywatnych 

W chwili obecnej na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczenia nieodpłatnego jakie przysługuje pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się:
  • dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3 w wysokości 250 zł miesięcznie
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3 w wysokości 400 zł miesięcznie.
Jeżeli pracownik wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, to wartość świadczenia należy ustalić za każdy dzień w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu. Ryczałt stanowi podstawę opodatkowania i podlega składkom ZUS. 

Sposób rozliczania samochodów służbowych używanych prywatnie od 2022 roku 

Wprowadzenie Nowego Ładu ma zmienić całkowicie sposób rozliczania samochodów służbowych używanych w celach prywatnych. Od 2022 roku wysokość płaconego ryczałtu nie będzie zależała od pojemności silnika, ale od jego mocy.

Od 2022 pracownik za auto służbowe zapłaci odpowiednio: 
  • 250 zł miesięcznie – za samochód o mocy do 60 kW oraz samochód elektryczny lub napędzany wodorem
  • 400 zł miesięcznie – za pozostałe samochody o mocy powyżej 60 kW.
Ryczałt w dalszym ciągu będzie stanowił podstawę do obliczania wysokości podatku oraz składek na ZUS, także składki zdrowotnej, której od 2022 roku nie będzie można odliczyć i tym samym nie będzie ona pomniejszała kwoty podatku. 

Podsumowanie

Od stycznia 2022 roku w życie wchodzą zmiany dotyczące między innymi zasad ustalania ryczałtu jaki przysługuje pracownikowi z tytułu wykorzystywania auta służbowego do celów prywatnych. Wchodzące zmiany nie są korzystne. Ryczałt będzie wyższy, a to oznacza dla pracownika wyższe zobowiązania (podatek i ZUS). Bez zmian pozostaje możliwość wyliczenia ryczałtu proporcjonalnie do ilości dni wykorzystywania pojazdu służbowego przez pracownika do celów prywatnych.


Data publikacji: 2021-11-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU