Przedsiębiorcy co miesiąc lub co kwartał mają obowiązek wysyłania różnych deklaracji lub innych dokumentów do organów podatkowych. Od 2025 roku podatników czeka zmiana w tym zakresie. obowiazek wysylania jpk kpir

Obowiązek przesyłania plików JPK do 31 grudnia 2024 roku

Podatnicy najczęściej przesyłają do urzędu skarbowego plik związany z rozliczeniem podatku od towarów i usług (JPK_V7). Na żądanie organu podatkowego mogą przesyłać jeszcze inne rodzaje struktur, jak np.: JPK_PKPiR, JPK_FA, JPK_EWP, czy JPK_WB, ale w tej chwili nie ma jeszcze takiego obowiązku. Obecnie zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy prowadzący księgowość za pomocą programów księgowych obsługiwanych elektronicznie. Przedsiębiorcy ci mogą też jednocześnie prowadzić książkę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów w formie papierowej. Od 2025 roku nie będzie już takiej możliwości dla podatników VAT, a od 2026 dla wszystkich. 

Obowiązek przesyłania plików JPK od 1 stycznia 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 podatnicy będący płatnikami VAT będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej z użyciem programów komputerowych i przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej. Od tego czasu wszystkie zapisy w ewidencjach, jak np. w ewidencji przychodów, czy ewidencji środków trwałych będą obowiązkowo musiały być prowadzone z użyciem elektronicznych programów księgowych. Ten sam obowiązek na pozostałych podatników zacznie obowiązywać rok później, czyli od 1 stycznia 2026.

Terminy obowiązujące przy wysyłaniu ewidencji podatkowych od 2025 roku

Obowiązek wysyłania ewidencji podatkowych w sposób elektroniczny będzie możliwy już w trakcie roku podatkowego. Podane terminy będą obowiązywały w stosunku do przedsiębiorców prowadzących KPiR oraz ewidencję przychodów (rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych)
  • rozliczenie miesięczne – do 20 dnia miesiąca
  • rozliczenie kwartalne – do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału
Po zakończeniu roku podatkowego terminy przesyłania ksiąg będą pokrywały się z terminami obowiązującymi przy składaniu rocznego zeznania za dany rok podatkowy, czyli: 
  • ryczałt – do końca lutego
  • PKPiR – do 30 kwietnia

Podsumowanie

Zmiany wprowadzają obowiązek prowadzenia wszystkich ewidencji w programach księgowych w odpowiedniej strukturze. Do organów podatkowych trafią wszystkie szczegółowe dane związane z prowadzoną działalnością danego przedsiębiorcy.

WARTO WIEDZIEĆ:
Faktura XL jest przykładem programu w którym można prowadzić ewidencje księgowe w formie elektronicznej i przesyłać je bezpośrednio do organów podatkowych.

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-13
Data publikacji: 2022-01-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU