Polski Ład wprowadza wiele nowości. W związku z nowymi przepisami, od 2023 roku przedsiębiorcy zostaną zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, a także ewidencji podatkowych w formie elektronicznej za pomocą programów komputerowych. obowiazkowe przesylanie jpk z kpir co miesiąc

Obowiązek przesyłania dokumentacji do urzędu skarbowego

Nowy obowiązek narzucony na przedsiębiorców zacznie obowiązywać od 2023 roku. Będzie dotyczył osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zostaną zobowiązane do przesyłania ksiąg rachunkowych co miesiąc lub kwartał, w zależności od wybranego sposobu rozliczania oraz na koniec każdego roku podatkowego. Natomiast osoby prawne będą przesyłały księgi raz w roku. Dokumenty będą wysyłane w formie elektronicznej w formacie JPK_PKPIR lub JPK_KR.

Dodatkowo przedsiębiorcy będący podatnikami PIT będą musieli przesyłać do urzędu skarbowego ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do wysyłania dokumentów zobowiązani zostaną także podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Kontrola podatników

Nowe obowiązki podatników oznaczają nowe możliwości kontrolne urzędów podatkowych, które praktycznie od razu będą mogły sprawdzić finanse firmy poprzez weryfikację poprawności rozliczeń. Urzędy skarbowe uzyskają także możliwość wykrywania wszelkich nadużyć bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych w firmie podatnika. Dzięki nowym możliwościom urzędnikom łatwiej będzie wychwycić wszelkie nietypowe transakcje, które będą miały miejsce. Dodatkowo Minister Finansów poprzez rozporządzenie będzie mógł wskazać nowe dane, które podatnicy będą musieli wykazywać w dokumentach JPK przesyłanych do urzędów.


Data publikacji: 2021-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU