Kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona w prywatnym mieszkaniu, przedsiębiorca może wliczyć do kosztów firmowych część wydatków ponoszonych w trakcie korzystania z lokum. Chodzi między innymi o czynsz, opłaty za prąd i inne wydatki. Pojawia się jedno pytanie, czy odsetki płacone za kredyt również stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu? odsetki od kredytu koszty firmy

Czy odsetki od kredytu na mieszkania zaliczamy do kosztów firmowych?

Odsetki mogą zostać zakwalifikowane jako koszt, pod warunkiem że spełniają wymienione poniżej przesłanki:
  • są w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, co oznacza, że są niezbędne do wygenerowania przychodów albo zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie mają wpływu na koszty inwestycji w czasie realizowania inwestycji. Do kosztów nie można doliczyć odsetek, prowizji oraz różnic kursowych zarówno od pożyczek, jak i kredytów, które mają wpływ na zwiększenie kosztów inwestycji w czasie ich realizacji,
  • koszty muszą zostać uregulowane oraz odpowiednio udokumentowane. Co oznacza, że kosztem uzyskania przychodu są tylko odsetki od kredytu na mieszkanie, które zostały już faktycznie uregulowane. Do kosztów nie można wliczyć odsetek niezapłaconych albo umorzonych.
Aby wydatki mogły zostać wprowadzone do KPiR, wymagane jest posiadanie wyciągu bankowego, a następnie dołączenie go do księgi harmonogramu spłaty kredytu, które musi zawierać wyliczenie odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych.

Odsetki od kredytu na mieszkanie, który nie jest zaliczany do środków trwałych

Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych tylko pod warunkiem, że mieszkanie nie zostało zakwalifikowane jako środek trwały. Przedsiębiorca stosuje proporcję mającą na celu wyliczenie części kosztów przypadająca na prowadzoną działalność.

Odsetki od kredytu na mieszkanie a koszty firmowe

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą w mieszkaniu do kosztów firmowych może zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania. Jednak pod warunkiem, że zastosuje właściwą proporcję. Przedsiębiorca musi wyznaczyć, jaka część jego lokalu jest używana do prowadzenia firmy, a jaka do mieszkania. Po wyznaczeniu proporcji przedsiębiorca ma prawo zaliczyć część odsetek do kosztów podatkowych.

Jeszcze kilka lat temu od przedsiębiorcy wymagało się wyznaczenia oddzielnego pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak przepisy zostały zmodyfikowane. Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2016 roku została zmieniona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmianę wprowadzono 15 września 2022 roku i dotyczy DOP3.8220.114.2020.HTCE.

Odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, które w części jest wykorzystywane na prowadzoną działalność gospodarczą, mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu. Bardzo ważne, żeby koszt był proporcjonalny do części mieszkania używanego do celów służbowych. W proporcji trzeba uwzględnić pomieszczenia użytku ogólnego, czyli kuchnię, korytarz i toaletę służące do prowadzenia działalności. Przepisy nie podają, w jaki sposób oblicza się proporcję. Każdy przedsiębiorca powinien stworzyć własną metodę i stosować ją.

Aby określić udział, wymagane jest wydzielenie części powierzchni ogólnego użytku do celów działalności. Proporcję można obliczyć, biorąc pod uwagę ilość godzin w ciągu doby służących do wykonywania działalności firmy.

PRZYKŁAD 1
Pani Anna jest grafikiem i prowadzi firmę ze swojego mieszkania. Wyznaczyła ona, iż do celów działalności korzysta z 15% powierzchni całego lokalu. Oznacza to, że taką część wydatków może zaliczyć do kosztów podatkowych. Aby zakupić mieszkanie, pani Anna zaciągnęła kredyt hipoteczny. Raty powiększone o odsetki są przez nią spłacane co miesiąc. Odsetki to 500 zł. Do kosztów uzyskania przychodu może wliczyć każdego miesiąca 500 zł * 0,15 = 75 zł. Kwotę wpisuje w kolumnie 13 KPiR.
Jeżeli przedsiębiorca ma problem z wyliczeniem udziału procentowego mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej, zaleca się wysłanie zapytania do Urzędu Skarbowego albo jeszcze bezpieczniejszą opcją jest przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.


Data publikacji: 2022-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU