Od 2021 roku podatników czekają kolejne zmiany. Tym razem chodzi o rozliczenia w formie ryczałtu osób wynajmujących prywatne nieruchomości. W związku ze zmianami, podatek do zapłaty będzie niższy. ryczal wynajem nieruchomosci

Ryczałt z wynajmu – jak jest obecnie?

Wysokość stawki ryczałtu od przychodu z wynajmowanych mieszkań na 2022 rok została ustalona: 
  • 8,5% dla przychodów nieprzekraczających 100 000 zł
  • 12,5% dla przychodów przekraczających 100 000 zł.
Podatnicy, którzy za formę rozliczenia z wynajmu mieszkań przyjęli zasady ogólne, regulują podatek według stawki 12% lub 32% (po przekroczeniu dochodu 120 000 zł). W przypadku podatku liniowego jest to 19%.  
Podatnik powinien opodatkować w danym roku podatkowym przychody jakie uzyskuje z wynajmu wszystkich posiadanych nieruchomości. Oprócz tego opodatkowaniu podlegają także wszystkie umowy, jak np.: z najmu, podnajmu, czy dzierżawy. 

Ryczałt z wynajmu wybierają głównie osoby wynajmujące własne, prywatne nieruchomości. Zdaniem organów podatkowych, osoba wynajmująca nieruchomości działa podobnie jak przedsiębiorca, ponieważ jej działanie ma charakter zarobkowy i powtarzalny, dlatego też taka osoba powinna odprowadzać wyższy podatek. Jednak w obecnych przepisach brak jest definicji określających kiedy wynajem ma charakter prywatny, a kiedy mówimy już o działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają rozwiązać to zagadnienie.

Zmiany w ryczałcie od 2021 roku

Na zmianach w ryczałcie od wynajmu najbardziej skorzystają osoby nie ponoszące dużych kosztów. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy mogą przejść na ryczałt jeżeli okaże się dla nich bardziej opłacalny. 

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera między innymi takie zmiany, jak:
  • ryczałt ewidencjonowany dozwolony jest dla osób wynajmujących prywatne nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • limit przychodów, który będzie pozwalał na skorzystanie z ryczałtu zostanie zwiększony z 250 000 euro na 2 000 000 euro.
  • z ryczałtu będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, która obecnie jest z niego wyłączona.

  Obecnie zryczałtowany podatek Od 2021 roku zryczałtowany podatek
Wynajem prywatny tak tak
Wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie tak

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-08
Data publikacji: 2020-10-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU