Kasy fiskalne przechodziły różne etapy rozwoju technologicznego, począwszy od kas z papierowym zapisem kopii, poprzez kasy elektroniczne, on-line, a obecnie zaczynają działać kasy wirtualne. W całym procesie zmian dotyczących postaci kas fiskalnych chodzi o wyeliminowanie z obiegu urządzeń, które nie przesyłają danych do Ministerstwa Finansów w czasie rzeczywistym. ulga na zakup wirtualnej kasy fiskalnej

Wirtualna kasa fiskalna

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące wprowadzenia wirtualnych kas fiskalnych. Kasa wirtualna występuje w postaci oprogramowania, które można zainstalować na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu (tablet, smartfon, komputer, laptop). Informacje o operacjach zaewidencjonowanych na kasie są automatycznie przesyłane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Kasa wirtualna – ulga na zakup

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące kas wirtualnych. Zawierają informacje bardzo przydatne dla podatnika. Kasa wirtualna została stworzona do wykonywania zadań wynikających z ustawy o podatku VAT. Dodatkowo musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu w sprawie kas wirtualnych. Podatnikowi na zakup oprogramowania kasy fiskalnej przysługuje ulga (nie dotyczy urządzenia, na którym będzie instalowane oprogramowanie).

Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, u których:
 • powstał obowiązek ewidencjonowania na kasie wirtualnej, którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w wymaganym terminie
 • nie powstał obowiązek ewidencjonowania, podmiot wcześniej nie używał kas rejestrujących i rozpoczął prowadzenie ewidencji
 • powstała konieczność wymiany dotychczas stosowanych kas, co spowodowało, że przedsiębiorca musi dokonać zakupu oprogramowania.

Ulga na zakup kasy wirtualnej – kto może skorzystać?

Zgodnie z przepisami z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wymiany kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę wirtualną, działający w branży związanej z wyżywieniem, krótkotrwałym zakwaterowaniem, sprzedażą węgla, koksu do celów opalowych. 

Do branż objętych wymienioną formułą używania kasy zaliczają się między innymi usługi takie jak: 
 • transport pasażerski
 • przewóz osób, w tym taksówką
 • transport kolejowy, morski i lotniczy
 • hotelarskie oraz inne związane z zakwaterowaniem
 • gastronomiczne
 • sprzedaż węgla, paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ulga na zakup kasy wirtualnej – w jaki sposób się o nią ubiegać?

Wysokość jak również sposób ubiegania się o ulgę na zakup kasy wirtualnej jest taki sam jak w przypadku zakupu kasy online. Wyjątek stanowi jedynie świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym również taksówką. W tym przypadku mogą wystąpić dwie sytuacje:
 • kasa wirtualna współpracuje z taksometrem – do wniosku o zwrot należy dołączyć kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru
 • kasa wirtualna jest oddzielną aplikacją lub jest wydzielonym modułem aplikacji – do wniosku nie potrzeba dołączać kopii świadectwa legalizacji taksometru. 
Kasy wirtualne jako, że mają postać oprogramowania nie zostały objęte obowiązkiem przeglądów technicznych. Przedsiębiorca na każde żądanie organu podatkowego ma obowiązek udostępnić kasę wirtualną razem z urządzeniem, na którym jest ona zainstalowana.
Ulga na zakup kasy wirtualnej przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i zwolnionym.


Data publikacji: 2021-10-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU