Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej. Dla niektórych branż jest to już kasa fiskalna online. Zgodnie z przepisami ewidencjonuje się również zaliczki, zadatki itp. zaliczka na kasie fiskalnej

Kasa fiskalna – rejestracja zaliczki

Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy towaru lub usługi, faktury dokumentującej zapłatę części lub całości kosztów jeszcze przed wykonaniem czynności. Podatnik, który wystawi fakturę zaliczkową nie jest zwolniony z obowiązku rejestracji otrzymanej kwoty na kasie fiskalnej. Powinien tego dokonać w momencie otrzymania zaliczki. Jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie, to dodatkowo musi dołączyć do faktury paragon dokumentujący sprzedaż. Z obowiązku zwolniona jest sprzedaż zarejestrowana fakturą emitowaną za pomocą kasy fiskalnej. Wartość sprzedaży i kwota podatku powinny zostać zapisane w dobowym raporcie fiskalnym.

Kasa fiskalna, zaliczka, a obowiązek podatkowy

Dla przedsiębiorcy, który otrzymał zaliczkę lub całość zapłaty jeszcze przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty w stosunku do otrzymanej kwoty. Podatnik, który stosuje kasę fiskalną i wystawia paragon ma prawo uznać za datę powstania przychodu dzień wpłaty zaliczki, ale pod warunkiem, że powyższą zasadę będzie stosował przez cały rok podatkowy. Dodatkowo w zeznaniu PIT powinien wskazać, że przyjął taki sposób ustalania daty powstania przychodu. Przedsiębiorca, który chce korzystać w każdym roku z powyższej metody, powinien w składanym zeznaniu podatkowym za dany rok wykazać wybraną przez siebie metodę określania daty przychodu z użyciem kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna - paragon

Na paragonie muszą pojawić się dane identyfikujące sprzedaż, takie jak: nazwa towaru lub usługi. Podobne wymogi stosuje się również do paragonów wydanych do zaliczki zarejestrowanej na kasie fiskalnej. Oprócz dokładnego opisu towaru, czy usługi na dokumencie powinna znaleźć się informacja o wpłaconej zaliczce.


Data publikacji: 2020-11-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU