Przedsiębiorcy świadczący usługi w niektórych branżach zobowiązani są do posiadania kasy fiskalnej. Obowiązek dotyczy między innymi usług z zakresu doradztwa podatkowego, usług gastronomicznych, wulkanizacyjnych, warsztatów motoryzacyjnych, a także fryzjerów i kosmetyczek świadczących usługi na rzecz osób prywatnych. obowiazek posiadania kasy 2023

Kasa fiskalna – 2023 rok

W par. 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdują się informacje o tym kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.
Dotyczy to między innymi dostaw: 
 • gazu płynnego
 • części do silników (CN 8409 91 00) i (8409 99 00)
 • silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20)
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707)
 • przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00), kontenerów (CN 8609 00)
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, pojazdów silnikowych do transportu towarów, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych)
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11)
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą"
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  oraz usług (par. 4 ust. 1 pkt 2)
 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia
 • doradztwa podatkowego
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Kasa fiskalna – limity obowiązujące w 2023 roku

Limit obrotu dla kasy fiskalnej nie zmienił się od ubiegłego roku. W 2023 roku obwiązują takie same limity jak w 2022 roku. W przypadku podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych kasę fiskalną mają obowiązek posiadać przedsiębiorcy, których obroty na rzecz tych osób przekroczą 20 000 zł. Do limitu nie zaliczają się niżej wymienione czynności, jak sprzedaż: 
 • nieruchomości
 • środków trwałych
 • wartości prawnych i niematerialnych.

Kasa fiskalna – zwolnienie przedmiotowe z obowiązku posiadania kasy

W załączniku rozporządzenia zostały wymienione czynności, które są przedmiotowo zwolnione z kasy rejestrującej. Podatnicy je wykonujący nie muszą przestrzegać limitu zwolnienia 20 000 zł.

Należą do nich między innymi podatnicy którzy:
 • prowadzą czynności notarialne
 • oferują usługi telekomunikacyjne, także z art. 2 ust. 25a ustawy o VAT
 • świadczą usługi elektroniczne, którzy jednocześnie oferują usługi telekomunikacyjne, o których mówi art. 2 pkt 26 ustawy o VAT
 • oferują usługi ubezpieczeniowe i finansowe
 • świadczą usługi związane z obsługą rynku nieruchomości o ile ich świadczenie zostało w całości udokumentowane fakturą
 • prowadzą sprzedaż wysyłkową w przypadku dostaw kurierem lub za pomocą poczty i przy zapłacie dokonanej za pomocą przelewu na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, a z dowodów dokumentujących zapłatę i z ewidencji wynika o jaką konkretną czynność chodzi i na czyją rzecz została ona dokonana, jak adres oraz imię i nazwisko nabywcy.
Pełen wykaz czynności zwolnionych znajduje się w w/w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-27
Data publikacji: 2021-01-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU