Przedsiębiorcy, czynni podatnicy VAT mają prawo skorzystać z możliwości zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego po spełnieniu określonych warunków. Czy sprzedaż biżuterii może być zwolniona z obowiązku zapłaty podatku VAT? podatek vat od sprzedazy bizuterii

Czy sprzedaż biżuterii objęta jest zwolnieniem?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku zwolniona jest sprzedaż towarów, których wartość za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła łącznej kwoty 200 000 zł bez kwoty podatku. Ust. 5 wymienionej ustawy mówi, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy wskazaną kwotę 200 000 zł, to zwolnienie przestaje obowiązywać od czynności, z którą została przekroczona ta kwota.

Ze zwolnienia może skorzystać podatnik, który nie wykonuje czynności zawartych w katalogu czynności wykluczających możliwość zwolnienia w stosunku do całości prowadzonej działalności gospodarczej. W art. 113 ust. 13 ustawy VAT zostały wymienione dostawy towarów oraz świadczenie usług, które nie zostały objęte zwolnieniem z VAT. Wśród nich znalazły się usługi jubilerskie. Sprzedaż biżuterii traktowana jest jak towar oraz jak odpłatna dostawa towarów. 
Jeżeli podatnik wykonuje jedną z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to traci prawo do zwolnienia podmiotowego w całej działalności nawet jeżeli zakres prowadzonych czynności jest niewielki. 

Załącznik nr 12 do ustawy o VAT

Załącznik nr 12 do ustawy VAT zawiera listę towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku wskazane w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

W załączniku nr 12 ustawy o VAT zostały wymienione między innymi takie towary, jak: 
 • artykuły biżuteryjne i ich części wykonane z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113)
 • artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN ex 7114), z wyłączeniem:
  • dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne
  • wyrobów kultu religijnego.
W Nomenklaturze Scalonej (CN) znajdują się wyjaśnienia niektórych pojęć związanych z powyższym grupowaniem produktów. Za „metal szlachetny” uważane jest srebro, złoto i platyna. Z kolei „platyna” oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten. 

Każdy stop, który zawiera metal szlachetny traktowany jest jak stop metalu szlachetnego, nawet jeżeli metal szlachetny stanowi w nim niewielką ilość.

Stopy metalu szlachetnego dzielą się na:
 • stop zawierający 2% masy lub więcej platyny, traktuje się jako stop platyny
 • stop zawierający 2% masy lub więcej złota, ale bez platyny lub z niewielką ilością platyny, mniej niż 2% masy, traktuje się jako stop złota
 • inne stopy zawierające 2% masy lub więcej srebra, traktuje się jako stop srebra.
Zgodnie z ustawą o VAT za metal platerowany metalem szlachetnym uważany jest materiał wykonany na bazie metalu nieszlachetnego, na którego powierzchni zostało przymocowane pokrycie z metalu szlachetnego za pomocą lutowania, spawania, walcowania na gorąco lub za pomocą innych podobnych środków mechanicznych.

Zgodnie z definicją zawartą w Nomenklaturze Scalonej za artykuły biżuteryjne lub jubilerskie uważa się:
 • małe przedmioty zdobnicze przeznaczone dla człowieka, takie jak np.: pierścionki, bransoletki, naszyjniki, broszki, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, spinki do mankietów, kołnierzyków, insygnia religijne oraz inne
 • artykuły osobistego użytku, takie jak te noszone w kieszeni, torebce lub na sobie, jak np.: cygarnice, papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku, różańce i inne. 
Wymienione produkty mogą być zarówno łączone jak i mogą występować w zestawie z innymi, jak np.: z perłami naturalnymi lub budowlanymi, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi, syntetycznymi, odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, koralem. Do artykułów jubilerskich ze złota lub srebra zalicza się także: ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, inne artykuły użytku domowego, biurowego oraz religijnego. 

Pozycje 7113 i 7114 nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym występuje tylko w niewielkiej ilości, tak jak np.: drobny osprzęt, czy niewielkie ozdoby.  
Z powyższego wynika, że nie każda sprzedaż biżuterii będzie musiała zostać opodatkowana podatkiem VAT. Podatek wystąpi tylko wtedy kiedy biżuteria została stworzona ze złota, srebra lub platyny bądź jest pokryta metalem szlachetnym, czyli jest platerowana. Biżuterią nie jest towar, w którym metale szlachetne są tylko niewielkim dodatkiem. 

Sprzedaż sztucznej biżuterii 

Sprzedawca, który zajmuje się sprzedażą biżuterii, która prawie w całości wykonana jest z tworzywa sztucznego, a tylko w niewielkiej części zawiera dodatki wykonane z metalu szlachetnego, np.: złota, to w tej sytuacji podatnik ma prawo skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku

Podsumowanie

Sprzedaż biżuterii może podlegać zapłacie podatku VAT, ale tylko wtedy kiedy biżuteria będzie składała się z materiałów określonych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT. W innych przypadkach podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.


Data publikacji: 2022-01-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Olianna
04 Grudzień 2023

A jeśli tworzy się biżuterię z kamieni szlachetnych półszlachetnych syntetycznych i stali szlachetnej w kolorze złota, pozłacane jak to piszą w hurtowniach to VAT też nie obowiązuje na te produkty?