Sprzedaż internetowa zyskuje na coraz większej popularności. Dla kupującego jest to wygodna forma dokonywania zakupów. Dla sprzedawcy wiąże się z obowiązkiem wykazania podatku VAT wynikającego z dokonanej sprzedaży. sprzedaz w intenecie podatek

Sprzedaż internetowa – obowiązek podatkowy

W myśl zasady ogólnej zawartej w art. 19 ust. 1ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru kupującemu. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia dokumentu, jednak nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru. Natomiast kiedy sprzedawca otrzymał część należności (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata) jeszcze przed wydaniem towaru, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania części płatności. Wskazuje na to art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. 

Ustawa o VAT zawiera również zagadnienia związane z działalnością prowadzoną w Internecie. W  przypadku sprzedaży internetowej moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedawcy zależy od sposobu uregulowania należności za towar.

Kupujący może zapłacić za złożone zamówienie na kilka sposobów:
  • za tzw. pobraniem, czyli wysyłka towaru za zaliczeniem pocztowym
  • przez dokonanie przedpłaty
  • zapłata przy odbiorze osobistym najczęściej w siedzibie firmy
  • wysyłka towaru z fakturą z przedłużonym terminem płatności.
Wysyłka towaru za zaliczeniem pocztowym,
opcja z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje później w chwili otrzymania zapłaty od przewoźnika przesyłki. Wpływ należności na rachunek bankowy sprzedawcy oznacza otrzymanie zapłaty od kupującego (art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT). 

Przedpłata
jest najbardziej popularną formą zapłaty za towar. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania całości należności lub uzgodnionej części (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT). 

Zapłata przy odbiorze osobistym
opcja często wykorzystywana przez kupujących, którzy chcą oszczędzić na wysyłce towaru. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru nabywcy lub innej osobie wskazanej przez niego. 

Wysłanie towaru z fakturą o przedłużonym terminie płatności
Kupujący otrzymuje towar razem z fakturą z wydłużonym terminem płatności, przykładowo do 30 dni. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, ale nie później niż w 7 dniu od daty wydania towaru.

Jak rozliczyć koszty przesyłki?

W zasadzie zgodnie z przepisami koszty przesyłki powinny być traktowane jako jeden z elementów ostatecznej ceny za towar. W związku z tym opodatkowanie powinno być dokonane w taki sam sposób jak dostawa towarów. Jest to zgodne z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że podstawę opodatkowania stanowi obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku należnego.

Zwrot nieodebranej przesyłki 

Czasami klient może rozmyślić się i odmówić odbioru paczki wysłanej za pobraniem. W takim przypadku przesyłka razem z fakturą zostaje odesłana do nadawcy, czyli sprzedawcy. Z powodu, że nie doszło do realizacji zlecenia, to faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Tym samym nie powstał też obowiązek podatkowy w VAT. Sprzedawca powinien anulować taką fakturę i dołączyć oryginał do kopii. Musi też podać przyczyny (opisać je), dla których nie powstał obowiązek podatkowy.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę kraju

W dobie Internetu istnieje możliwość sprzedaży i wysyłki towarów za granicę kraju. W tym wypadku mogą obowiązywać inne zasady niż przy przesyłkach krajowych. Wszystko zależy od kraju pochodzenia kontrahenta. Na przykład sprzedający może mieć obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w kraju konsumenta, do którego wysyłany jest towar. Należy mieć na uwadze, to, że każdy kraj inaczej określa moment powstania obowiązku podatkowego jak również inne mogą być limity dotyczące wartości sprzedanych towarów.


Data publikacji: 2020-12-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Tomasz N.
26 Lipiec 2023

Paragrafy wymienione w artykule zostały już zmienione lub usunięte, a więc w większości ten tekst jest nieaktualny.