Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rejestracja i rozliczanie podatku. Od tej zasady są pewne wyjątki. Czy rejestracja do VAT zawsze jest konieczna? podatek vat obowiazek

Podatek VAT,

to podatek od towarów i usług, którego wartość doliczana jest do każdej transakcji kupna-sprzedaży (podatek od tzw. wartości dodanej). Dotyczy zarówno sprzedawcy jak i nabywcy. 

Opodatkowaniu VAT podlega:

Podatek VAT może być:
  • należny – dotyczy sprzedaży usług lub produktów, jest to należność jaką podatnik musi wpłacić do urzędu skarbowego
  • naliczony – dotyczy zakupu usługi lub produktu, zostaje naliczony przez sprzedawcę towaru lub usługi.
W Polsce obowiązują 4 stawki podatku VAT
  • 23%, - podstawowa stawka podatku VAT
  • 8% - stawka obniżona, dotyczy między innymi: robót budowlano-montażowych, remontów, robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, niektórych usług gastronomicznych
  • 5% - stawka obniżona, dotyczy np.: produktów rolnych, inwentarza żywego, książek i czasopism specjalistycznych
  • 0% - stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.

Obowiązek rozliczenia VAT 

W niektórych sytuacjach nie ma obowiązku rozliczania VAT, a w niektórych zgodnie z ustawą jest to nawet zabronione. Przedsiębiorca po spełnieniu określonych warunków może skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego lub przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli rocznego limitu 200 000 zł obrotu ze sprzedaży. 
Zwolnienie przedmiotowe wiąże się z konkretnym rodzajem towarów i usług, które zgodnie z ustawą podlegają zwolnieniu z VAT. 

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, to bierni podatnicy VAT, a pozostali, którzy rozliczają się z podatku, to czynni podatnicy VAT. Do sprawdzania czynnych podatników VAT służą specjalne rejestry dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Korzyści z bycia czynnym podatnikiem VAT

Bycie czynnym podatnikiem VAT nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków, ale i niesie ze sobą pewne korzyści. Jednym z najważniejszych obowiązków jest terminowe opłacanie należnego podatku VAT. Poza tym podatnik musi w określonym terminie wysłać plik JPK_V7. Do jego obowiązków należy też prowadzenie ewidencji VAT. Wszystkie te czynności wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy. Obecnie przepisy dotyczące księgowości zmieniają się bardzo często, dlatego ważne jest, aby na bieżąco śledzić wszystkie zmiany. Czasami warto więc skorzystać z usług biura rachunkowego i powierzyć profesjonalistom prowadzenie księgowości.

Przedsiębiorcy mogą zmniejszać kwotę podatku o wydatki związane z prowadzoną działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu mogą wpłacać do urzędu skarbowego, niższy podatek.

Wystawianie faktur VAT 

Czynni podatnicy VAT dokumentują sprzedaż za pomocą faktur VAT. Na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT. Prawidłowo wystawiona faktura to taka, która zawiera wszystkie wymagane prawem elementy.


Data publikacji: 2020-10-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU