1 lipca 2021 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące pakietu VAT dla e-commerce. Chodzi o opodatkowanie na platformach sprzedażowych towarów pochodzących przeważnie z Chin. podatek vat e-commerce

Pakiet VAT dla e-commerce – założenia zmian

Zapowiadane zmiany to między innymi:
  • brak zwolnienia z VAT importu przesyłek w UE o niskiej wartości, także tych najniższych do 22 euro
  • rozszerzenie zakresu transakcji B2C – możliwość rozliczania za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop za pomocą łącza elektronicznego, nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT przy dokonanej sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich na terytorium UE w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro oraz realizacji dostawy towarów konsumentom na terenie Unii.
Wymienione założenia były podstawą do podpisania przez Pocztę Polską umowy ze spółką technologiczną Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o. o. w zakresie stworzenia oprogramowania umożliwiającego rozliczanie podatku VAT z Krajową Administracją Skarbową. 

Pakiet VAT dla e-commerce – konsekwencje

Od momentu wprowadzenia zmian w życie oraz wdrożenia przepisów prawa europejskiego, Poczta Polska przejmie część czynności jakie do tej pory wykonywała służba celno-skarbowa. Od tej chwili pocztowcy będą pełnić rolę łącznika pomiędzy Unią Europejską, a krajami trzecimi, zwłaszcza Chinami. 

Pakiet VAT dla e-commerce – w Polsce i w innych krajach

Opisane zmiany dotyczą kwestii związanych z podatkiem VAT (pakiet VAT dla e-commerce). Ich wprowadzenie ma na celu przystosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1955. Chodzi o usprawnienie systemu pobierania podatku VAT, ułatwienie rozliczeń podatkowych i ich regulowanie w elektronicznym handlu transgranicznym pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (B2C). Zmianami oprócz Polski zostają objęte także inne państwa.  

W Polsce jednostką odpowiedzialną za powyższe zadanie będzie Poczta Polska. Przedsiębiorcy prowadzący działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych zajmą się zgłaszaniem przesyłanych towarów zakupionych poza terytorium Unii Europejskiej na podstawie procedury celnej importowej.

Pakiet VAT dla e-commerce – korzyści

Wprowadzone zmiany w systemie odpraw mają odciążyć administrację skarbową (obecnie to ona zajmuje się rozliczaniem podatku od zakupów na sprzedażowych platformach elektronicznych) oraz zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Pakiet VAT dla e-commerce ma znacznie ułatwić wymianę informacji pomiędzy KAS, a Pocztą Polską. Na chwilę obecną brak jest informacji, że w związku z wprowadzanymi zmianami planowane są jakiekolwiek podwyżki na platformach sprzedażowych, takich jak przykładowo AliExpress, ale najprawdopodobniej ceny od chińskich sprzedawców wzrosną i wtedy mogą okazać się mniej opłacalne dla konsumentów.


Data publikacji: 2021-02-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU