Niedługo podatników czekają kolejne zmiany dotyczące oznaczeń procedur podatkowych..Do pliku JPK zostają wprowadzone nowe symbole. Jednym z nich jest oznaczenie IED, które zacznie obowiązywać już od rozliczeń za lipiec 2021 roku. procedura IED JPK

Oznaczenie IED stosowane w pliku JPK_V7

Oznaczenie IED dotyczy części ewidencyjnej pliku JPK. Jest to nowy symbol, który pojawił się w związku z obowiązywaniem pakietu e-commerce. Obowiązkiem stosowania oznaczenia zostali objęci podatnicy dokonujący transakcji:
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)
  • innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz osoby niebędącej podatnikiem.
Najczęściej będzie dotyczyć to dostaw dokonywanych na terytorium państwa członkowskiego, również odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju.  

Oznaczenie IED będą musieli stosować podatnicy będący operatorami interfejsów elektronicznych, jak np.: sklepy online, którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. Dotyczy to też platform sprzedażowych, na których dokonywana jest sprzedaż towarów o niskiej wartości – do 150 euro, z krajów trzecich, które z dniem 1 lipca 2021 roku będą odpowiedzialne za pobranie podatku VAT, które nie korzystają z procedur szczególnych. 
W przypadku wymienionych podmiotów zostało uznane, że operator sam dokonuje nabycia i sprzedaży towarów na obszarze Polski, dlatego oznaczenie IED ma służyć bardziej celom kontrolnym.


Data publikacji: 2021-06-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU