Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorców rozliczających się w procedurze MOSS czekają zmiany. Jedną z nich jest wprowadzenie procedury OSS (One Stop Shop) w zamian za MOSS. System zostanie rozszerzony o sprzedaż wysyłkową B2C. Celem wprowadzonej zmiany jest między innymi uproszczenie rozliczania podatków przez sprzedawców e-commerce, a także uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym. zmiana procedury MOSS na OSS

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

W chwili obecnej przedsiębiorca rozliczając usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub świadczone drogą elektroniczną na rzecz konsumentów może rozliczać takie transakcje za pomocą procedury MOSS. Od 1 lipca 2021 roku objęte nią będą również inne usługi oraz sprzedaż towarów na odległość w Unii Europejskiej. Obecnie dzięki procedurze MOSS przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się dla celów VAT w każdym państwie Unii właściwym dla miejsca przebywania konsumentów (nabywców usług). W związku z tym wszystkie rozliczenia podatku VAT mogą być realizowane na terenie Polski.

W deklaracjach składanych za pomocą systemu MOSS znajdują się zestawienia transakcji realizowanych w konkretnym okresie rozliczeniowym na rzecz nabywców z krajów Unii Europejskiej. Rozliczenia podatku VAT za pomocą procedury MOSS dokonuje się niezależnie od wpisów ujętych w deklaracji JPK_V7 jakie składane są dla transakcji krajowych. 

W nowej procedurze OSS będą obowiązywały takie same zasady jak przy MOSS
. Przedsiębiorca, który nie będzie chciał rejestrować się dla celu podatku VAT w każdym kraju Unii będzie musiał:
  • zarejestrować się do VAT w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  • składać deklaracje kwartalne i płacić podatek VAT w ramach procedury OSS
  • podjąć współpracę z organami podatkowymi kraju, w którym będzie znajdowała się siedziba jego działalności.


Procedura VAT OSS w programie FakturaXL

Opcja wystawiania faktur w procedurze OSS jest domyślnie wyłączona w programie.
Można ją włączyć w Ustawienia > Faktury zaznaczając opcję "Procedura VAT OSS" pod stawkami podatku.

Podczas wystawiania Faktury VAT w polu Kraj należy wybrać jeden z krajów UE, a pole NIP pozostawić puste. W pozycjach na fakturze pojawią się wtedy stawki podatku VAT obowiązujące w wybranym kraju, a poniżej opcja wyboru typu sprzedaży (usługa lub towar).
Faktura w procedurze OSS, wystawianie

Wszystkie wystawione faktury w procedurze OSS pojawiają się w Ewidencji sprzedaży VAT OSS, którą można wygenerować w dziale Raporty.
Ewidencja sprzedaży VAT OSS

Zobacz również sekcję pomocy: Jak wystawić fakturę OSS i prowadzić Ewidencję VAT OSS w programie?


Podsumowanie

Od 1 lipca 2021 roku system MOSS zostaje zastąpiony przez procedurę unijną OSS. Jej stosowanie oznacza dla przedsiębiorcy szereg dodatkowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem, ewidencją i rozliczeniami. Firmy z niektórych branż i sektorów po spełnieniu określonych warunków nie będą miały obowiązku rejestracji w każdym kraju Unii Europejskiej, w którym prowadzą sprzedaż. Przedsiębiorca będzie musiał jedynie raz zarejestrować się w OSS, a następnie ewidencjonować sprzedaż przez okres 10 lat.


Data publikacji: 2021-03-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU