Prowadzona działalność gospodarcza daje możliwość zakupu nieruchomości, należy jednak zapoznać się z zaletami tej decyzji, do których należy między innymi opłacalność, jak również warto wziąć pod uwagę niebezpieczeństwa, które czyhają na drodze przed wydaniem niemałej sumy pieniędzy. zakup mieszkania na firme

Przed przystąpieniem do zakupu należy przede wszystkim zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości, która zawiera podstawowe informacje o mieszkaniu, a mianowicie opisuje jego stan prawny. Jako, iż decyzja ta wymaga sporych nakładów finansowych, warto poświęcić trochę czasu i zagłębić się w ewidencję gruntów oraz budynków.

Na samym początku jednak przedstawimy zalety, które niesie zakup nieruchomości na firmę.

Amortyzacja zakupu mieszkania

Najważniejszym plusem, przemawiającym za zakupem mieszkania jest opcja amortyzacji, która polega na dodaniu wartości mieszkania, które zostało zakupione do kosztów prowadzenia działalności. Działanie te będzie skutkowało przede wszystkim zmniejszeniem (w dużym stopniu) wysokości podatku dochodowego.
Aby poznać sumę, która będzie odjęta każdego miesiąca w kosztach dotyczących działalności, należy pomnożyć wartość mieszkania (w jakiej było ono zakupione) przez roczną stawkę amortyzacji, a w drugiej kolejności, sumę, którą otrzymaliśmy przy pierwszym obliczeniu podzielić przez 12, gdyż tyle mamy miesięcy w każdym roku.

Metoda obliczania amortyzacji krok po kroku:
1. Na samym wstępie należy poznać wartość początkową mieszkania. Obliczenie wartości ma miejsce dzięki dodaniu do ceny za którą mieszkanie zostało zakupione, kosztów, które zostały poniesione przy nabyciu mieszkania. Do kosztów możemy zaliczyć opłaty notarialne, albo podatek od czynności cywilno – prawnych. Osoby pragnące obliczyć amortyzację, mogły się spotkać z tak zwaną uproszczoną metodą. Aby skorzystać z metody uproszczonej należy pomnożyć powierzchnię nieruchomości przez kwotę 988 złotych. Metoda uproszczona jest mniej korzystna dla przedsiębiorcy, gdyż kwota ustawowa jest dosyć niska.

2. Po określeniu wartości początkowej należy uzupełnić ewidencję środków trwałych o zakupioną nieruchomość. Z tej sytuacji, dostępna jest tylko i wyłącznie metoda liniowa, której specyfiką jest odpisywanie kwot amortyzacji, której wartość jest taka sama co miesiąc. Należy dokonywać wspomnianych opisów dopóki wartość mieszkania nie zostanie pokryta. Stawka amortyzacji może wynosić 1,5% rocznie, ale może zostać również określona w indywidualnej wysokości, która jednakże nie może przekraczać 10% w stosunku rocznym.

Wspomniana 1,5% stawka zapewnia długi okres amortyzacji, bo nawet kilkudziesięcioletni, jednakże może on zostać skrócony i to w znacznym stopniu.


Zobacz też: Metody amortyzacji


Wspomnieliśmy, że istnieje możliwość indywidualnego ustalenia stawek amortyzacji, jednakże muszą zostać zachowane pewne przesłanki. Jedną z nich jest wprowadzanie środka trwałego do ewidencji przedsiębiorcy po raz pierwszy, a okres amortyzacji nie może być skrócony do mniej niż 10 lat w przypadku budowli oraz lokali.

Aby możliwy był wybór amortyzacji na 10 lat, po pierwsze należy sięgnąć po stawkę amortyzacji 10%, a także spełnić jeden z dwóch warunków, do których należy:

  • mieszkania lub lokal, które jest przedmiotem zakupu było używane przez innego właściciela przez okres minimum 60 miesięcy,
  • właściciel w celu ulepszenia nieruchomości wydał z tego powodu minimum 30% wartości nieruchomości i nastąpiło to zanim została ona dodana do ewidencji środków trwałych.

Wynajem zakupionego mieszkania

Jeśli celem przedsiębiorcy jest wynajem mieszkań, które zostały zakupione na firmę, a następnie uzyskiwanie korzyści majątkowych z tego tytułu, zapłata podatku może zostać oddalona. Sytuacja ta może mieć miejsce, jeśli wysoka stawka amortyzacji wykazuje kwotę wyższą niż przychody, które otrzymywane są z tytułu wynajmu. Sytuacja w której przedsiębiorca, wynajmujący mieszkania nie płaci podatku dochodowego przez 10 lat nie jest sytuacją niezwykłą, a wręcz występuje bardzo powszechnie.

Mieszkanie zakupione na kredyt

Zakup mieszkania na firmę na kredyt to zdecydowana korzyść dla przedsiębiorcy. Zapłata kapitału, która powstaje z tytułu wziętego kredytu nie jest kosztem podatkowym, ale już odsetki od rat kredytu zaliczamy do kosztów. Wartość podatkowa ulega zwiększeniu dzięki odsetkom, które powstały jeszcze przez dodaniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych. Wspomniane kredyt może być zaciągnięty zarówno przez osobę fizyczną, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy istnieje również możliwość zwiększenia kosztów firmowych dzięki dodaniu do nich odsetek od kredytu mieszkaniowego.


Warto wiedzieć: Zakup klimatyzatora do biura


Istnieje szansa na wynajem mieszkania zakupionego przez firmę, a korzyści majątkowe, które są osiągane są przychodem z działalności gospodarczej. Sytuacja ta wymaga wystawiania faktury. Jeśli mieszkanie zostaje wynajęte dla przedsiębiorcy, wynajem uwarunkowany jest stawką VAT 23%. Dana stawka daje szansę na odliczenie kwoty podatku VAT. Jedyną czynnością, którą należy udowodnić jest konieczność przystosowania lokalu do spełnienia wymogów prowadzonej przez wynajmującego przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Można na przykład zakupić nowe meble czy inne elementy wyposażenia, albo dokonać renowacji nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-07
Data publikacji: 2018-06-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU