Refakturowaniu podlegają różne wydatki i usługi. Między innymi mogą to być koszty przesyłek pocztowych i kurierskich. Przedsiębiorcy w swojej działalności chętnie korzystają z takiej możliwości. Jak prawidłowo dokonać refakturowania kosztów przesyłki kurierskiej i pocztowej? refaktura uslug kurierskich

Refakturowanie przesyłki kurierskiej

Do refakturowania kosztów wysyłki nie powinno dochodzić w sytuacji kiedy przesyłka pocztowa lub kurierska traktowana jest jak świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, którym jest dostawa towarów. Refakturowanie kosztów przesyłki możliwe jest jeżeli umowa zawarta pomiędzy kontrahentami zawiera zapis, że dostawca towaru na zlecenie odbiorcy będzie organizatorem transportu. 

PRZYKŁAD 1
Firma X zakupiła towar od firmy Y. Przedsiębiorcy w umowie dokonali zapisu, że firma Y zleci transport. Na nią też zostanie wystawiona faktura. Jednak bezpośrednim odbiorcą tej usługi będzie firma X. W tej sytuacji firma Y wystawi fakturę na firmę X. Na refakturze będą musiały znaleźć się takie same zapisy jak na fakturze, a to oznacza, że będzie na niej wartość netto transakcji oraz kwota podatku VAT z faktury. 
Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku refaktury kosztów przy obciążeniu pracownika kosztami przesyłki prywatnej. Jeżeli pracownik będzie posiadał zgodę pracodawcy na wysłanie przesyłki, za którą opłata zostanie umieszczona na fakturze zbiorczej, to pracodawca będzie mógł skorzystać z refakturowania. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencję na kasie fiskalnej, to jest zobowiązany wystawić paragon fiskalny z kwotą netto i podatkiem VAT.

Refakturowanie przesyłki pocztowej

Na fakturach wystawianych przez Pocztę Polską znajduje się stawka „ZW”. Oznacza to, że refaktura nie może być odzwierciedleniem faktury ze względu na zwolnienie przedmiotowe, z którego korzysta Poczta Polska. W związku z tym musi na niej pojawić się stawka 23% podatku VAT. 

PRZYKŁAD 2
Pracownik zawarł z firmą umowę w ramach, której ma wysyłać przesyłki za jej pośrednictwem. Firma w zakresie wysyłki współpracuje z Pocztą Polską. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Poczta wystawia fakturę na firmę ze stawką „ZW”. Z kolei firma wystawia refakturę na pracownika ze stawką 23%.


Data publikacji: 2021-03-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU