W księgowości można spotkać się z pojęciem refakturowania. Czym jest refakturowanie? Refakturowanie, a usługi kompleksowe. Jak należy prawidłowo postąpić przy refakturowaniu świadczonej usługi kompleksowej? refakturowanie uslug kompleksowych

Co to jest refakturowanie?

Refakturowanie, czyli przeniesienie kosztów danej usługi na podmiot, który z niej korzysta. Występuje w sytuacji kiedy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu. Art. 8 ust. 2a ustawy VAT mówi, że kosztami realizacji danej usługi należy obciążyć podmiot, który ostatecznie z niej skorzystał. 

Dobrym przykładem na zastosowanie czynności refakturowania jest umowa najmu lokalu, gdzie firma A korzysta z niego, a firma B jest jego właścicielem. Faktura za zużycie energii elektrycznej zostaje wystawiona na firmę B (właściciela lokalu), która w tej sytuacji powinna dokonać refakturowania na firmę A (najmującego), ponieważ to firma A zużywa energię. 

Co to są usługi kompleksowe?

Zgodnie z przepisami przez usługi kompleksowe (złożone) należy rozumieć rodzaj świadczeń, na które składają się co najmniej dwie różne usługi (świadczenie główne oraz jedno lub kilka świadczeń pomocniczych). Przy usłudze kompleksowej, świadczenia pomocnicze powinny umożliwiać wykonanie usługi głównej. 

Z usługami kompleksowymi mamy do czynienia na co dzień przy transakcjach przeprowadzanych pomiędzy przedsiębiorcami, jak np.:
  • dostawa towaru do klienta – towar jest usługą zasadniczą, a usługa przesyłki ma charakter pomocniczy
  • szkolenie lub konferencja dla pracowników – czynności szkoleniowe stanowią usługę zasadniczą, a czynności związane z wyżywieniem lub noclegiem są usługami pomocniczymi
  • przedszkole – usługą główną są usługi edukacyjne i opiekuńcze, a świadczeniem pomocniczym będą np.: usługi żywieniowe.

Refakturowanie w świetle usług kompleksowych

Refakturowanie nie może być podstawą do dzielenia usługi kompleksowej na części, co oznacza, że podmiot dokonujący refakturowania nie powinien wystawiać kilku refaktur odnoszących się do różnych części usługi kompleksowej. Refaktura powinna być jedna i odnosić się do całości usługi kompleksowej. Należy na niej zastosować stawkę podatku VAT odpowiednią dla danej usługi kompleksowej.


Data publikacji: 2021-08-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU