Przedsiębiorcy często korzystają z możliwości jaką daje refakturowanie. Samo pojęcie refaktury nie występuje w przepisach prawa podatkowego. Czym jest refakturowanie i kto może skorzystać z tej usługi? refakturowanie

Co to jest refakturowanie i na czym polega?

Refakturowanie to pojęcie potoczne, którym określa się odsprzedaż osobie trzeciej usług wcześniej nabytych przez przedsiębiorcę. Polega to na tym, że przedsiębiorca w swoim imieniu nabywa usługi i odsprzedaje je innemu przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że jest on pośrednikiem pomiędzy sprzedawcą, a ostatecznym odbiorcą, chociaż zgodnie z przepisami ustawy o VAT przedsiębiorca, który dokonał odsprzedaży jest traktowany nie jako pośrednik, a jako wykonawca usługi. Mówi o tym art. 8 ust. 2a ustawy o VAT
Refakturowanie najczęściej dotyczy kosztów mediów przy najmie. Kupuje je właściciel lokalu, a kosztami obciążony jest najemca.

Podatek VAT przy refakturowaniu

Przy refakturowaniu przedsiębiorca, który odsprzedał usługę ma prawo zastosować taką samą stawkę VAT, z którą ją otrzymał. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki dające możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. 

Usługi nabyte od podmiotu zwolnionego z VAT
są potwierdzone wystawioną fakturą, na której brak jest naliczonej kwoty VAT. Przy odsprzedaży kiedy czynności dokonuje czynny podatnik VAT, na fakturze zostaje naliczony odpowiedni podatek VAT (taki sam jaki naliczyłby sprzedawca gdyby nie był zwolniony). Wynika z tego, że przy refakturowaniu usługi, która została nabyta od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT stosuje się stawkę podatku jaka jest właściwa dla danej usługi. 

Refakturowanie usług zwolnionych z VAT
Najczęściej zwolnieniu podmiotowemu podlegają podmioty, które ono dotyczy.

Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe z VAT dotyczą między innymi usług: Mogą one podlegać zwolnieniu, ale tylko w sytuacji kiedy świadczone są przez określoną grupę podmiotów. Z tego powodu przy refakturowaniu tego typu usług odsprzedający nie może zastosować takiej samej zwolnionej stawki VAT. Musi użyć stawki VAT właściwej dla danej usługi.

Refakturowanie, a usługi kompleksowe

Przy refakturowaniu usługi kompleksowej nie można rozbić jej na poszczególne części, ponieważ taka usługa stanowi jedną nierozerwalną całość. W ten sposób zagadnienie interpretują organy podatkowe.

Refakturowanie, a odsprzedaż z prowizją

Odsprzedający, którego uważa się za podmiot wykonujący usługę i ją sprzedający ma prawo doliczyć do niej prowizję, czy marżę. 
Refakturowaniu nie podlegają koszty usługi, która początkowo w całości została wykorzystana przez odsprzedającego. Może on jednak korzystać z części usług, na które została wystawiona faktura pierwotna.

Faktury dokumentujące odsprzedaż

Faktura dokumentująca odsprzedaż nie zawsze musi być identyczna jak faktura pierwotna. Przy odsprzedaży wolno jest doliczyć marżę, a odsprzedaż nie zawsze dokonywana jest z taką samą stawką VAT. Przy refakturowaniu, faktury wystawiane są na takich samych zasadach jak zwyczajne faktury sprzedażowe. W nagłówku nadal powinien zostać napis „Faktura VAT”. Dobrym zwyczajem będzie jeżeli transakcje dotyczące refakturowania zostaną uregulowane we wzajemnych umowach. Od tego jakie postanowienia zostaną w nich zawarte może zależeć zastosowana na fakturze stawka VAT.

Podsumowanie

Podmiot, który dokonuje refakturowania może sprzedać usługę w takiej samej cenie po jakiej ją zakupił lub może też doliczyć do niej swoją marżę. Wystawia zwykłą fakturę, ale musi zastosować na niej odpowiednią stawkę VAT. Nie jest wskazane nadużywanie refakturowania, ponieważ urzędy skarbowe mogą zakwestionować takie działanie ze względu na możliwość obciążenia kontrahentów dodatkowymi kosztami, które wiążą się z nabytą przez nich usługą.


Data publikacji: 2020-07-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU