Przedsiębiorcy cenią profesjonalny wygląd na który bezsprzecznie składa się garnitur, w związku z tym, nie dziwi chęć wliczenia garnituru w koszty przedsiębiorstwa. Organy podatkowe często odmawiały, twierdząc, że garnitur kosztem być nie może. Jak sytuacja wygląda na chwilę obecną? Zapoznaj się z artykułem, a wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.

garnitur kosztem firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej opublikował interpretację indywidualną 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF (miało to miejsce 18 września 2017 roku). Interpretacja porusza kwestię wliczenia w koszty zakupionego garnituru.

Pytanie wnioskodawcy brzmiało: „Czy wydatki na zakup koszul, garniturów, wykonanie monogramu lub herbu, a także pranie stanowią koszty uzyskania przychodów?”.
Jako uzasadnienie wnioskodawca informuje, iż charakter działalności, której jest właścicielem nakłada na niego obowiązek eleganckiego wyglądu, pragnie więc zakupić koszule oraz garnitur, które reprezentować będą jego firmę (odpowiednie monogramy oraz herb przedsiębiorstwa).

Odpowiedź Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej zawierała następujące informację: pieniądze, które zostały wydane na koszule oraz garnitury, które wzbogacone zostały o stałe elementy reprezentujące firmę, można wliczyć pod funkcję reklamy, dlatego iż dane przedsiębiorstwo stanie się bardziej popularne, a co za tym idzie, przychody firmy ulegną zwiększeniu. W związku z tym zakup koszul oraz garniturów z logiem firmy stanowi związek przyczynowo – skutkowy z pozyskiwanymi przychodami.

W kilku słowach podsumowania, można rzec, iż zakupiony strój biznesowy jest kosztem uzyskania przychodów, ale tylko i wyłącznie, jeśli będzie on wzbogacony o stałe elementy reprezentujące dane przedsiębiorstwo. Powyższe informacje są zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zakup koszul i garniturów, ale również wykonanie monogramu, albo herbu to także koszty uzyskania przychodów.

Poniesiony przez przedsiębiorcę wydatek na zakup koszuli oraz garnituru jest kosztem firmowym, jeśli spełni następujące warunki:
- zostanie wzbogacony o elementy reprezentujące firmę,
- elementy reprezentujące zostaną umieszczone w widocznym miejscu,
- są trwałe, a mianowicie nie da się ich zmyć, zmazać itd.

Monogramy oraz herby czy logo, które umieszczone zostaną na koszuli bądź garniturze muszą jednoznacznie kojarzyć się z danym przedsiębiorstwem.

Przykład: 
Przedsiębiorca, który jest właścicielem Biura Rachunkowego Anna Kowalska, ozdobi swoje stroje biznesowe swoim imieniem oraz nazwiskiem, które nie są logiem firmy nie zostanie uznane przez organy podatkowe jako koszt uzyskania przychodów, gdyż nie ma ścisłego związku z firmą, a jest jedynie wymysłem właścicielki.

Nie można także przesadzić z ceną, która zostanie zapłacona za koszule czy garnitur, gdyż wysokie stawki zostaną uznane za wydatki na reprezentację, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Ma to ścisły związek z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Patrząc na wymienione dotychczas argumenty oraz przykłady, można stwierdzić, iż stanowisko organów podatkowych nie uległo zmianie. Poniżej mowa będzie o interpretacjach podatkowych, które miały miejsce w przeszłości.

Jako pierwszy przykład: Interpretacja indywidualna ILPB1/415-457/13-3/IM Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, która została wydana 18 lipca 2013. Przytoczymy ją dosłownie: „(…) wydatek na zakup ubioru, o którym mowa we wniosku, może zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, lecz tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli utraci on na trwałe charakter odzieży osobistej – np. w przypadku wszycia na nim logo firmy, której strukturę sprzedaży buduje Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe w przypadku zakupu garnituru, na którym zostanie wszyte logo firmy, zaś za nieprawidłowe, w przypadku zakupu odzieży, gdy jedynym elementem oznakowania firmy będzie przypinany znaczek z jej logo”.

Jako ostatni przykład posłużymy się znów dosłowną wypowiedzią, tym razem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Interpretacja IPPB1/415-763/14-2/AM mówi: „(…) aby wydatki na zakup odzieży tj. garnituru, koszul, krawatów i obuwia można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ubiór musi utracić charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez Wnioskodawcę firmy”.

Przykładów jest więcej, ale na tych dwóch przytoczonych dokładnie widać, że stanowisko organów podatkowych nie uległo zmianie i garnitur może stanowić koszt firmy, po spełnieniu określonych przesłanek.


Data publikacji: 2018-08-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU