W obrocie gospodarczym dość często spotyka się sytuacje kiedy przedsiębiorcy odsprzedają usługi kontrahentowi. W związku z tym jaką stawkę podatku VAT powinni zastosować w przypadku refakturowania zakupionych usług? Czy możliwa jest stawka zerowa? Refakturowanie kosztów związanych z nabyciem usług transportowych na inny podmiot co do zasady powinno być dokonane według stawki właściwej podmiotowo dla tych usług, ale tylko wtedy kiedy podatnik nabył je na podstawie umowy zawartej na rzecz i w imieniu tego podmiotu. Jest to zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN z 6 marca 2002 roku, nr III RN 13/01. refaktura transport miedzynarodowy

Przykład

Spółka z Polski ma zamiar refakturować na krajowy podmiot usługę transportową na dowóz towarów z Rosji do Niemiec. Transport ma przebiegać przez terytorium Polski. Usługę nabył polski przewoźnik. Została opodatkowana stawką podatku VAT 0%. Czy taka stawka podatku VAT może być zastosowana w tej sytuacji?

Refaktura w ustawie o VAT

Refaktura to określenie potoczne. Nie jest używane w ustawie o VAT. Odnosi się do sytuacji, w której podatnik nabywa usługi we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej. Na podstawie podanego wyżej przykładu polska spółka chce refakturować usługę transportową towarów, którą zakupiła we własnym imieniu gdzie jej końcowym odbiorcą jest inny podmiot. Na gruncie podatku VAT taka transakcja, a w zasadzie podmiot, który nabywa usługę zostaje uznany za ten świadczący usługę. Co za tym idzie polska spółka refakturując usługę transportu działa tak jakby to ona sama wyświadczyła tę usługę. Z tego powodu ma obowiązek zapłaty podatku i wystawienia faktury. 

Transport międzynarodowy

W omawianym przypadku mamy do czynienia z transportem towarów z Rosji do Niemiec przez terytorium Polski, który w świetle ustawy o VAT uważany jest za transport międzynarodowy, dla którego ma zastosowanie stawka preferencyjna VAT 0%, ale wtedy jeżeli zostaną spełnione określone warunki, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o VAT.
Z możliwości zastosowania stawki zerowej skorzysta przedsiębiorca, który jest w posiadaniu określonych dokumentów:
  • list przewozowy lub dokument spedytorski stosowany tylko w komunikacji międzynarodowej lub inny dokument, z którego jasno wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia została przekroczona granica z państwem trzecim
  • faktura wystawiona przez przewoźnika
  • dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jasno wynika, że wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 83 ust. 5 ustawy o VAT (w przypadku towarów importowanych).

Refakturowanie – stawka zerowa

Refakturowanie usługi transportu towarów z Rosji do Niemiec przez polską spółkę zalicza się  do usługi transportu międzynarodowego i można uznać, że spółka sama wykonuje wymienioną usługę. W związku z tym może ona zastosować przy refakturowaniu stawkę VAT 0% o ile spełni określone warunki związane z dokumentami wymienione wyżej. Jeżeli podmiot nie będzie posiadał takich dokumentów, to będzie musiał zastosować podstawową stawkę podatku w wysokości 23%.


Data publikacji: 2021-03-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU