Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów. Podstawowym dokumentem, który to umożliwia jest faktura VAT. Obowiązujące przepisy dopuszczają jeszcze inne dokumenty, które pozwalają na rozliczenia na podobnych zasadach. Jednym z nich jest bilet. bilety w kosztach

Potwierdzenie zapłaty w formie biletu

W niektórych sytuacjach potwierdzeniem zapłaty jest bilet. Dotyczy to:
 • parkowania pojazdów
 • przejazdu autostradą
 • przejazdu środkami komunikacji takimi jak: samolot, statek, prom, pociąg, autobus, komunikacja miejscowa.
Otrzymany dokument nie zawsze będzie stanowił podstawę do odliczenia podatku VAT i nie zawsze będzie można ująć go w kosztach uzyskania przychodu. 

Bilet będący fakturą VAT

W sytuacji kiedy np.: przejazd odbywa się płatną autostradą, koleją lub pojazdem samochodowym, środkami transportu wodnego (prom, statek), statkami powietrznymi (samolot, śmigłowiec) na odległość nie mniejszą niż 50 km i jest udokumentowany biletem jednorazowym, to taki bilet może być traktowany jak faktura VAT pod warunkiem, że znajdują się na nim niżej wymienione informacje:
 • numer i data wystawienia
 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika (wystawcy biletu)
 • numer identyfikujący podatnika (wystawcę) na potrzeby podatku VAT
 • informacje, które pozwalają zidentyfikować rodzaj usługi
 • kwota podatku
 • kwota należności ogółem.
Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione, to bilet może zostać uznany za fakturę VAT i może stanowić podstawę do odliczenia podatku. 

Urząd Transportu Kolejowego na stronie internetowej umieścił informację, że w przypadku zakupu biletu kolejowego na odległość 50 km lub większą traktowany on jest jak faktura VAT o ile został zakupiony w kasie stacjonarnej lub u konduktora. Zakup biletu przez Internet wymaga dokonania wyboru otrzymania faktury VAT i podania potrzebnych danych. Na życzenie pasażera istnieje możliwość wystawienia faktury za bilet na przejazd koleją na odległość do 50 km. 

Bilet, a koszty uzyskania przychodu

Bilet może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów jeżeli wydatek poniesiony na jego zakup będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli wydatek musi: 
 • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu w sposób bezpośredni lub pośredni
 • być właściwie udokumentowany
 • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym.
Bilety muszą zawierać wszystkie wymagane dane, które zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie PKPiR lub w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. W przeciwnym wypadku nie będzie można ująć ich w kosztach uzyskania przychodu. Jeżeli bilety nie będą spełniały wymogów, to przedsiębiorca może poprosić o wystawienie faktury VAT na firmę.


Data publikacji: 2021-05-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU