Ustawa podatkowa wskazuje, że ryczałt to jedna z dostępnych form opodatkowania, na którą może zdecydować się przedsiębiorca w trakcie zakładania albo prowadzenia działalności gospodarczej. Ryczałt nie jest dedykowany dla każdego przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, że podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód tak jak w innych formach. Ta zasada umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości. W jaki sposób ryczałtowiec powinien wystawiać dokumenty? jak wystawic fakture na ryczalcie

Faktury dla ryczałtowców

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania wiąże się dla przedsiębiorcy z wieloma korzyściami - jest on wybierany w trakcie rejestracji działalności albo podczas jej prowadzenia. W celu obliczenia kwoty podatku trzeba uwzględnić przychód, a nie dochód. To rozwiązanie dedykowane przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą dużych kosztów firmowych. Dostępne stawki ryczałtu zaczynają się od 2%, a kończą na 17% i są uwarunkowane rodzajem prowadzonej działalności.

Faktura jest używana w celu udokumentowania wykonanej transakcji pomiędzy stronami i dotyczy zarówno towarów, jak i usług. To najpopularniejszy dokument opodatkowany podatkiem od przedmiotu sprzedaży. Do fakturowania potrzebny jest jedynie dobry program umożliwiający wystawianie potrzebnych dowodów. Przykładem programu, w którym można wystawiać faktury dla ryczałtowców jest Faktura XL.

Ryczałtowców obowiązują takie same zasady w trakcie wystawiania i ewidencjonowania faktur jak przedsiębiorców wybierających pozostałe formy opodatkowania. Są oni zobowiązani do dokumentowania sprzedaży towarów oraz wyświadczonych usług. Ryczałtowcy wystawiają faktury VAT, faktury bez VAT oraz rachunki. Rodzaj przygotowanego dokumentu jest uwarunkowany faktem, czy ryczałtowiec jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i kto jest odbiorcą towarów, bądź usług.

Kiedy występuje obowiązek przygotowania faktury przez ryczałtowców?

Jednym z obowiązków ryczałtowców jest przygotowanie faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż. Część ryczałtowców jest Vatowcami. W przypadku czynnych podatników VAT świadczących usługi na rzecz innych podatników VAT albo osób fizycznych istnieje obowiązek przygotowania odpowiednich dokumentów. Faktura jest wystawiana, gdy ma miejsce sprzedaż towarów bądź świadczenie usług na rzecz innego podatnika VAT. Z kolei dla ryczałtowców dokumentujących transakcję z osobą prywatną faktura nie jest obowiązkowa, jednak trzeba ją wystawić, gdy padnie takie żądanie klienta.

Faktury bez VAT służą do udokumentowania transakcji przez osoby niebędące czynnymi podatnikami VAT.

Kolejny dokument to faktura RR, która służy do dokumentowania transakcji dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym. Przedsiębiorca nabywający produkty rolne ma obowiązek przygotowania faktury RR. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, za wystawienie dokumentów odpowiada nabywca (czynny podatnik VAT), obowiązek ten nie spoczywa na rolniku. Wymaga się przygotowania dwóch egzemplarzy, będących podstawą potwierdzenia zakupu produktów rolnych bądź wyświadczenia wybranych usług.

Czy istnieje prosty i szybki sposób wystawiania faktur?

Ryczałtowiec pragnący zaoszczędzić czas i uprościć proces przygotowania faktur powinien wziąć pod uwagę możliwość korzystania z programu do fakturowania. Oprogramowanie umożliwia dopasowanie ustawień ze względu na to, czy użytkownik jest czynnym podatnikiem VAT albo nie. W ustawieniach wprowadza się także informacje, czy domyślnie wystawiane będą faktury vat czy faktury bez VAT.

To dobry moment, aby zaznaczyć, iż we wszystkich dokumentach muszą znaleźć się dokładne dane wyznaczone obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Za błędnie wystawione dokumenty można spodziewać się nałożenia kary.

Program Faktura XL umożliwia szybkie i bezbłędne przygotowanie niezbędnych dokumentów, wśród których m.in. znajdują się fakturę VAT albo bez VAT, faktury RR i wielu innych dowodów.

Przygotowując fakturę bez VAT, trzeba pamiętać o dodaniu adnotacji na temat podstawy zwolnienia z VAT jeśli jest to zwolnienie ze względu na przedmiot działalności. Aby zaoszczędzić czas, stosowna adnotacja może być automatycznie wprowadzana do każdego dokumentu w polu Uwagi - wystarczy wejść w ustawienia. Stałe elementy dokumentów mogą być w każdej chwili edytowane.

Z poziomu programu do fakturowania można także dostarczać wystawione dokumenty.

Korzyści związane z używaniem programu do faktur doceni zarówno ryczałtowiec będący czynnym podatnikiem VAT, jak i podmiot korzystający ze zwolnienia.

Reasumując, ryczałtowiec jest zobowiązany do dokumentowania wykonanych transakcji na rzecz innych podatników VAT. W tym celu należy skorzystać z dobrego programu do fakturowania, który zdecydowanie skraca całą procedurę, pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć błędów.


Data publikacji: 2023-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
macdomas
06 Marzec 2024

Cy do remontu mieszkania obowiazuje ryczaltowca do 8%?