Niektórzy przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności zajmują się wydawaniem e-booków traktując to jako dodatkowe źródło przychodów. Jakie obowiązki wiążą się z tą czynnością? sprzedaz e-booka stawka vat

Czym jest e-book?

E-book jest książką w formie elektronicznej wydawaną najczęściej w formacie PDF, MOBI i EPUB. Można ją czytać na smartfonie, czytniku, tablecie, laptopie oraz komputerze stacjonarnym. Wystarczy mieć dostęp do Internetu. 

Sprzedaż e-booków, a rejestracja do VAT

Aby sprzedawać e-booki przedsiębiorca nie musi być zarejestrowany do VAT pod warunkiem, że nie wykonuje innych czynności opodatkowanych obowiązkowo podatkiem VAT. W przypadku sprzedaży poniżej kwoty 200 000 zł rocznie, podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na niską sprzedaż. Limit liczony jest proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej. 

Czy e-book należy traktować jak doradztwo?

E-book nie jest traktowany jak doradztwo. Ma charakter masowy, a doradztwo uważane jest za indywidualną poradę. Przedsiębiorca sprzedając e-booka wielu osobom nie udziela indywidualnych porad, ale połączenie konsultacji ze sprzedażą książki elektronicznej ma już inny charakter i w tej sytuacji powstaje obowiązek rejestracji do VAT.

E-book, a stawka podatku VAT

Stawka podatku VAT na e-book jest obniżona w stosunku do standardowej (23%) i wynosi 5%. Od uzyskanego dochodu podatnik musi jeszcze odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy

Wydanie e-booka – ISBN i stawka 5%

Posiadanie Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki ISBN (International Standard Book Number) nie jest obowiązkowe. E-booki bez numeru ISBN także mogą być opodatkowane stawką 5%. Jest to możliwe po zmianie przepisów jaka nastąpiła po 1 listopada 2019 roku. 

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych zobowiązuje sprzedawcę do posiadania kasy fiskalnej.

Sprzedawca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej:
  • podmiotowego – ze względu na wysokość obrotów w trakcie roku, poniżej 20 000 zł (limit liczy się proporcjonalnie do liczby dni przez które prowadzona jest działalność)
  • przedmiotowego – ze względu na sposób przyjmowania płatności od klientów. Jeżeli wszystkie płatności będą przychodzić na konto i będzie możliwe powiązanie przelewu z klientem, to sprzedawca nie musi mieć kasy fiskalnej. 

Działalność nierejestrowana, a wydawanie e-booka

Działalność prowadzona w sposób niezarejestrowany nie pozbawia możliwości sprzedaży e-booków. Należy tylko uważać, aby nie przekroczyć obowiązującego limitu przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do zarejestrowania działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie chce dokonać rejestracji, to w odpowiednim momencie powinien zatrzymać sprzedaż. Warunki dotyczące zwolnienia z VAT oraz obowiązku stosowania kasy fiskalnej są takie same zarówno w przypadku zarejestrowanej działalności jak i nierejestrowanej.


Data publikacji: 2021-09-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Bartosz Gembiak
06 Lipiec 2023

Jaki jest PKWiU na ebook książkę ?

RG
15 Czerwiec 2022

Limit zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej to 20 tys nie 200 tys