Transakcje wewnątrzwspólnotowe mogą być dokonywane jedynie przez przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT UE. Obowiązkiem rejestracyjnym objęci są czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni z zapłaty podatku od towarów i usług. Jak powinna wyglądać rejestracja dla celów VAT UE i jaki termin obowiązuje w tym zakresie? Czy przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT UE w terminie wstecz? rejestracja do vat ue wstecz

Kto ma obowiązek rejestracji do VAT UE?

Przepisy ustawy o VAT wskazują, które podmioty zobowiązane są do rejestracji do VAT UE. Należą do nich czynni podatnicy VAT, którzy dokonują między innymi czynności w ramach: 
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży.
Powyższa zasada nie dotyczy świadczenia usług, dla których nie ma zastosowania art. 28b ustawy o VAT dotyczący wyjątków określonych w art. 28c do 28n ustawy.  

Z kolei podatnicy zwolnieni z VAT muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w przypadku:
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług regulowanych na podstawie art. 28b ustawy o VAT
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług regulowanych na podstawie art. 28b ustawy o VAT
W przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów obowiązek rejestracyjny dla celów VAT UE u podatnika zwolnionego z VAT występuje dopiero wtedy, kiedy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy kwotę 50 000 zł. Do chwili przekroczenia limitu przedsiębiorca zwolniony z VAT może dokonać rejestracji do VAT, ale nie musi tego robić, ponieważ nie ma takiego obowiązku w tym momencie.

Rejestracja do VAT UE – obowiązujące terminy

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek dokonania rejestracji do VAT UE jeszcze przed:
  • dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • nabyciem usług wskazanych w art. 28b ustawy o VAT
  • dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
  • świadczeniem usług dla podatników VAT-UE wskazanych w art. 28b ustawy o VAT. 
Podmioty zwolnione z VAT mają obowiązek dokonania rejestracji dla celów VAT UE jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności, która dotyczy:
  • importu usług wskazanego w art. 28b ustawy o VAT
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.
Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek rejestracyjny w przypadku podatników VAT zwolnionych występuje dopiero wtedy, kiedy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy kwotę 50 000 zł. 

Rejestracja do VAT UE – w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia?

Podatnicy, czynni i zwolnieni z VAT dokonują zgłoszenia do VAT UE na formularzu VAT-R, który mogą złożyć w wersji papierowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub elektronicznie.


Data publikacji: 2023-08-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU