System VIES jest istotny dla przedsiębiorców, których firma oferuje towary bądź usługi na zagranicznych rynkach należących do Unii Europejskiej. W wyszukiwarce można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zagranicznych kontrahentów. W niniejszej publikacji znajdują się szczegółowe informacje na temat systemu VIES i korzyści związanych z jego używaniem. weryfikacja firmy w systemie vies

System VIES - czym jest?

VIES to skrót od angielskich słów VAT Information and Exchange System. Wyszukiwarka powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących czynnych podatników VAT. Po uzyskaniu dostępu do systemu podmiot weryfikuje numery identyfikacyjne VAT Europejskich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie w celu wzięcia udziału w transakcjach transgranicznych.

Wprowadzając do systemu numer NIP UE, można zweryfikować, czy kontrahent został zarejestrowany na potrzeby VAT UE, czy tego nie zrobił.

Po wpisaniu numeru pojawia się informacja, iż VAT UE istnieje, co oznacza numer aktywny albo informacja, że VAT UE nie istnieje, czyli numer jest nieaktywny.

Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Białej Listy Podatników VAT, która pozwala uzyskać takie same informacje, jak system VIES dla zagranicznych podmiotów.

Jak funkcjonuje system VIES?

Podatnicy VAT dokonujący transakcji z podmiotami zagranicznymi są zobowiązani do rejestracji do VAT UE. Rejestracja odbywa się w kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

System funkcjonuje dzięki współpracy, jaka nawiązała się pomiędzy organami podatkowymi krajów należących do Unii Europejskiej. Podatnicy korzystają z jednolitej wyszukiwarki, w której widnieją dane dotyczące zarejestrowanych podatników. Zgromadzone informacje pozwalają sprawdzić status podatnika, a także uzyskać dane, czy poszczególne podmioty mają prawo stosować preferencyjne stawki VAT w transakcjach międzykrajowych.

W jaki sposób podatnik zostaje wprowadzony do systemu VIES?

System VIES zawiera informacje o podatnikach, którzy zostali zarejestrowani do VAT UE. W tym celu konieczne jest uzupełnienie i dostarczenie wniosku VAT-R do urzędu skarbowego. Na numer VAT UE składa się numer NIP z przedrostkiem „PL”. Udzielony numer zostaje wykorzystany w transakcjach transgranicznych odbywających się na obszarze Unii Europejskiej.

Zalety korzystania z systemu VIES

Pierwszą korzyścią związaną z używaniem systemu VIES jest ograniczenie ilości oszustw podatkowych. Fałszowanie danych związanych z VAT zostało maksymalnie utrudnione.

Niewątpliwą zaletą jest szybki i bezproblemowy dostęp do informacji - informacje dotyczące podatników VAT są uzyskiwane przez wszystkie państwa członkowskie.

Kolejną korzyścią jest usprawnienie całego procesu handlu transgranicznego - status podatnika zostaje szybko zweryfikowany, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i przejrzystość transakcji odbywających się w krajach członkowskich.

Jak odbywa się weryfikacja w systemie VIES?

Weryfikacja w systemie VIES umożliwia zastosowanie właściwej stawki VAT z tytułu dostawy towarów do Unii Europejskiej. Jeżeli kontrahent pochodzi z kraju należącego do UE, podatnik ma możliwość zastosować stawkę 0%, pod warunkiem że widnieje w systemie VIES.

Polskich przedsiębiorców obowiązują dokładnie takie same zasady, jeżeli zdecydują się na zakupy od kontrahentów należących do Unii Europejskiej. Po weryfikacji kontrahenta w systemie VIES mają prawo zastosować niższą stawkę VAT.
Podatnik może zostać wykreślony z systemu VIES, dlatego warto weryfikować własny status. Co ciekawe, naczelnik urzędu skarbowego nie przekazuje informacji o wykreśleniu z systemu.

Kiedy podatnik może zostać wykreślony z VAT UE?

Przedsiębiorca może zostać wykreślony z VAT UE w następujących sytuacjach:
  • nie składa deklaracji JPK - dotyczy czynnych podatników,
  • składa zerowe deklaracje JPK - dotyczy czynnych podatników,
  • nie składa deklaracji VAT UE - dotyczy czynnych oraz zwolnionych podatników.

Jeżeli przedsiębiorca zarejestrowany do VAT EU nie odbywa żadnych transakcji zagranicznych, nie jest zobowiązany do składania informacji VAT UE, równocześnie nie grozi mu z tego względu wykreślenie z systemu.

Uzyskując status aktywnego podatnika w systemie VIES, zagraniczni kontrahenci chętnie nawiązują współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Polsce.


Data publikacji: 2023-12-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU