Godziny nadliczbowe zdarzają się w każdej firmie, gdyż są uwarunkowane aktualnym zapotrzebowaniem, sytuacjami losowymi czy nadzwyczajnymi wydarzeniami. Pracodawca musi mieć na uwadze, że wszystkie kwestie związane z godzinami liczbowymi reguluje Kodeks pracy, a w tym również i limity nadgodzin. Czy mogą one zostać zwiększone? limit roczny nadgodzin

Praca w godzinach nadliczbowych – co to jest?

Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli w miejscu pracy spędza dłużej niż 8 godzin na dobę i jednocześnie przekracza 40 godzin na tydzień.

Gdy pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki ponad normą czasu wyznaczoną w umowie, mówimy o godzinach nadliczbowych. Warto zaznaczyć, ze w każdej firmie rozkład czasu pracy może przedstawiać się w zupełnie inny sposób – to przedsiębiorca wyznacza system czasu pracy obowiązujący w firmie.

Zgodnie z przepisami prawa praca w nadgodzinach nadliczbowych może odbywa się tylko w określonych sytuacjach, a dokładnie:

  • przy obowiązku wykonania akcji ratowniczej mającej na celu ochronę życia albo zdrowia ludzkiego, ochronę mienia albo środowiska czy usunięcie awarii,
  • na skutek szczególnych potrzeb pracodawcy.
Nie ma innych okoliczności, które pozwalają pracodawcy zlecać godziny nadliczbowe. 

Roczny limit nadgodzin – ile można pracować?

Zgodnie z obowiązującymi limitami pracownik nie może wykonywać więcej niż 150 nadgodzin w roku kalendarzowym. Jednak do limitu nie zalicza się nadgodzin przepracowanych ze względu na akcje ratownicze czy usuwanie awarii.

Czy pracodawca może zwiększyć roczny limit nadgodzin?

Kodeks pracy informuje, że limit nadgodzin to maksymalnie 150 godzin w jednym roku kalendarzowym. Jednak w przepisach można znaleźć też informację, że przedsiębiorca może ustalić własną ilość nadgodzin pod warunkiem, że informacja na ten temat znajdzie się w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo umowie o pracę (w przypadku, gdy nie został objęty układem zbiorowym pracy albo nie ustala regulaminu pracy).

Kiedy pracownik wyczerpie już limit nadgodzin określony w regulaminie albo innym dokumencie pracodawca nie ma prawa zlecać mu kolejnych nadgodzin. Wraz z nadejściem nowego roku pracodawca ma prawo zwiększyć/zmniejszyć limit roczny, jednak musi wziąć pod uwagę, że tygodniowy limit godzin nadliczbowych wynosi 48. Rok kalendarzowy ma 52 tygodnie i licząc 52 tygodnie przez maksymalnie 8 godzin nadliczbowych na dzień, wychodzi nam 416 godzin. 416 to maksymalna ilość nadgodzin, jaką może przepracować zatrudniona osoba w ciągu jednego roku.

Limit roczny nadgodzin – kilka słów podsumowania

Godziny nadliczbowe są wykonywane ponad normę czasu pracy tylko w szczególnych sytuacjach. Z kolei sytuacje nadzwyczajne, jak chociażby ratowanie życia czy mienia nie zalicza się do limitu nadgodzin.

Praca w godzinach nadliczbowych zazwyczaj jest lepiej płatna, a w innych zakładach pracownicy otrzymują dodatkowe dni wolne od pracy. Przepisy prawa warunkują ilość przepracowanych nadgodzin, ale pracodawca ma prawo zwiększyć maksymalny limit nadgodzin, przy czym pamiętając, że nie może przekroczyć limitu tygodniowego.


Data publikacji: 2022-10-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU