Zgodnie z przepisami samochody użytkowane w firmie i wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być używane do celów prywatnych, jeżeli przedsiębiorcy chcą odliczać pełny VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją. Jednak co w sytuacji, jeżeli przedsiębiorca posiada samochody przeznaczone na wynajem? pelne odliczenie podatku vat od samochodu na wynajem

Samochody na wynajem

Podatnik, który chce mieć prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków poniesionych na pojazd osobowy użytkowany w działalności gospodarczej, to powinien zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26 i dodatkowo powinien prowadzić dla niego tzw. kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdu. Jednocześnie przedsiębiorca nie może korzystać z tego samochodu prywatnie.

W niektórych okolicznościach może zostać zwolniony z wymienionych obowiązków. Przykładem jest sytuacja, kiedy samochód został zakupiony z myślą o wynajmie, a przedsiębiorca prowadzi działalność, której przedmiotem jest wynajem aut. Mówi o tym art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do:
  • odsprzedaży
  • sprzedaży (pojazdy wytworzone przez podatnika)
  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
o ile sprzedaż, odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów jest przedmiotem działalności podatnika. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu skarbowego i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. 

Samochody na wynajem – wątpliwości przedsiębiorców

Obowiązujące przepisy jasno określają, że w przypadku samochodów przeznaczonych na wynajem przedsiębiorcy nie muszą prowadzić kilometrówki, ani zgłaszać samochodu do urzędu skarbowego. Jednak niektórzy podatnicy mają w tym zakresie pewne wątpliwości i co jakiś czas niektórzy z nich występują o wydanie interpretacji indywidualnych. Organy podatkowe odpowiadają i potwierdzają powyższe. Za przykład może posłużyć przypadek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wynajmie i sprzedaży pojazdów. Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Chodziło o uzyskanie informacji, czy jeśli samochód przeznaczony na wynajem będzie użytkowany pomiędzy okresami wynajmu, a będzie to ściśle związane z wynajmem, to czy w takiej sytuacji podatnik powinien prowadzić kilometrówkę i powinien zgłosić pojazd do US na druku VAT-26. Wątpliwości podatnika dotyczyły czynności wykonywanych pomiędzy okresami wynajmu, takich jak:
  • dowóz wynajmowanego samochodu do klienta, a po zakończeniu wynajmu dostarczenie go z powrotem do siedziby firmy
  • wyjazdy w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów, jak: skorzystanie z myjni, stacji benzynowej, stacji kontroli pojazdów.
Odpowiedzią na wątpliwości podatnika jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej z Warszawy z dnia 3 września 2014 roku, nr IPPP3/443-486/14-4/KT, w której wskazał, że:

użycie wyrazu „wyłącznie” w ww. art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem, ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i (...) musi ona potwierdzać brak użytku prywatnego danego pojazdu.


Podsumowanie

Jeżeli samochód osobowy przeznaczony jest tylko na wynajem, to w takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Inaczej jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca przeznacza samochód osobowy do celów innych niż najem.

Chcąc skorzystać z pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, który wynika z faktur dokumentujących wydatki związane z danym autem musi:
  • ustalić zasady używania samochodu, czego potwierdzeniem ma być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (nie ma możliwości używania pojazdu w celach prywatnych)
  • zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26.


Data publikacji: 2022-07-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU