Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą działalność handlową na różnych platformach sprzedażowych, również zagranicznych. Jedną z takich platform jest e-Bay. Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady rozliczania VAT w transakcjach na rynku e-commerce. Pomimo, że od zmian minęły ponad 2 lata, to cały czas sposób rozliczeń w tym zakresie budzi wiele wątpliwości. rozliczanie sprzedazy ebay procedura oss

Platforma e-Bay – czym jest? 

E-Bay to jedna z platform sprzedażowych służąca do handlu towarami. Odpowiednikiem zagranicznego e-Bay jest znane wszystkim Allegro. Obydwie platformy służą do wystawiania przedmiotów na aukcje, na których mogą być licytowane lub są sprzedawane w ustalonej cenie. Przepisy dotyczące rozliczeń na rynku e-commerce i wprowadzone w nich zmiany dotknęły także rozliczenia niektórych transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem e-Bay. 

Rozliczanie na podstawie procedury uproszczonej OSS – czym jest OSS?

Procedurą OSS objęte są jedynie transakcje pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, tzw. transakcje B2C dokonywane na terenie Unii Europejskiej (WSTO). W procedurze OSS można rejestrować i rozliczać podatek VAT w jednym kraju, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej podatnika niezależnie od tego do ilu państw członkowskich wysyłane są towary.

Zakłada się, że platforma handlowa przejmuje obowiązki płatnika VAT w sytuacji, w której: 
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych o wartości jednostkowej do 150 euro (SOTI) staje się bardziej uproszczona
  • dostawa towarów przez platformę odbywa się przez podmiot nie posiadający siedziby działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej, a dostawa towarów odbywa się do konsumenta w Unii (WSTO).
Procedura VAT OSS obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest uproszczenie rozliczeń podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów na odległość na terytorium Unii Europejskiej. 

Procedura OSS w rozliczeniach sprzedaży za pośrednictwem e-Bay

Procedura OSS może zostać zastosowana tylko w przypadku transakcji WSTO. Jeżeli towary będzie sprzedawał podmiot spoza terytorium Unii Europejskiej lub będą dokonywane transakcje sprzedażowe towarów importowanych na odległość, to obowiązek zapłaty podatku VAT będzie spoczywał na platformie handlowej. Jeżeli więc polski przedsiębiorca posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej będzie sprzedawał towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej e-Bay, to będzie tym podmiotem, który odpowiada za naliczenie i zapłatę podatku VAT do różnych państw członkowskich UE. W takiej sytuacji będzie mógł dokonać rejestracji do procedury OSS i dzięki temu będzie miał możliwość dokonywania rozliczeń w jednym państwie. W celu rozliczenia podatku przedsiębiorca będzie musiał podać cenę brutto sprzedawanych towarów oraz oddzielnie stawkę podatku VAT, aby można było prawidłowo naliczyć kwoty podatku VAT zależnie od kraju konsumenta.


Data publikacji: 2024-01-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU