Od dnia 8 stycznia 2022 roku obowiązuje tzw. Rozporządzenie zaliczkowe. Zostało wydane przez Ministra Finansów i zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jaki wpływ ma na ulgę dla klasy średniej? rozporzadzenie zaliczkowe ulga dla klasy sredniej

Ulga dla klasy średniej – kiedy należy ją stosować? 

Ulga dla klasy średniej obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu. Pracownik ma prawo złożyć rezygnację do niestosowania ulgi dla klasy średniej nawet w trakcie roku podatkowego. Czy wejście w życie Rozporządzenia zaliczkowego ma wpływ na zastosowanie ulgi? 

Rozporządzenie zaliczkowe, a ulga dla klasy średniej

Rozporządzenie zaliczkowe dotyczy wszystkich wypłat dokonanych od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z regulacjami jakie zostały zawarte w Rozporządzeniu zaliczka na podatek dochodowy wyliczona na podstawie zasad obowiązujących w Polskim Ładzie nie może przekraczać wysokości zaliczki obliczonej na dzień 31 grudnia 2021 roku, czyli wg starych zasad. Pracodawca będzie odprowadzał zaliczkę w niższej wysokości, co oznacza, że nie zawsze będzie możliwe zastosowanie ulgi dla klasy średniej i tym samym złożony wniosek o jej niestosowanie będzie nieskuteczny. 

Pracodawca ma obowiązek do stosowania przepisów Rozporządzenia zaliczkowego. Oznacza to, że jeżeli przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie zastosuje ulgi dla klasy średniej, a zaliczka przewyższy kwotę obliczoną zgodnie ze starymi zasadami, to mimo wszystko pracodawca będzie musiał zastosować ulgę nawet jeżeli pracownik złożył wniosek o jej niestosowanie. 

Rozporządzenie zaliczkowe – kto nie musi stosować?

Niektóre osoby mogą zostać zwolnione ze stosowania zaliczek naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem. Dotyczy to niżej wymienionych sytuacji: 
  • emeryt lub rencista zatrudniony na etacie
  • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych i jednocześnie zatrudniony jest na etacie
  • pracownik zatrudniony jest na 2 etatach w 2 różnych firmach składa wniosek o niestosowanie rozporządzenia do firmy, w której nie uwzględnia kwoty wolnej w zaliczce na podatek.


Data publikacji: 2022-03-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU