Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczyć od przychodu składki wpłacane każdego miesiąca na ubezpieczenia społeczne, a także odliczyć opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że przychód pomniejsza się o wartość opłaconych składek społecznych, a podatek o składkę zdrowotną. zus na ryczalcie

Składki na ubezpieczenia społeczne, a ryczałt

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik opłacający podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma prawo odliczyć od przychodu wydatki określone w art. 26 ust. ustawy o PIT o ile nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Chodzi między innymi o składki społeczne opłacone w danym roku podatkowym na własne ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) przedsiębiorcy, a także osób z nim współpracujących. Od uzyskiwanych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtowymi odlicza się składki proporcjonalnie od każdego rodzaju przychodu. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, a ryczałt

W art. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostało wskazane, że w przypadku ryczałtu, w pierwszej kolejności obniża się go o kwotę składki zdrowotnej, którą podatnik opłacił w danym roku podatkowym, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może być wyższa od 7,75% podstawy wymiaru tej składki. 
Składki społecznie i składka zdrowotna mogą zostać ujęte w wyliczeniu podatku tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały opłacone. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca opłacił składki ZUS za grudzień 2020 roku w dniu 10 stycznia 2021 roku. Pomniejszą one przychód oraz podatek wyliczony za styczeń 2021 roku. W związku z powyższym nie liczy się okres jakiego dotyczą składki, ale data ich uregulowania. 

Brak przychodów, a zapłacone składki ZUS

W ustawie brak jest zapisów dotyczących sytuacji kiedy podatnik opłacił składki ZUS, ale nie osiągnął w tym okresie żadnych przychodów. Uznaje się, że składki podlegają rozliczeniu tylko w danym roku, w którym zostały opłacone. Jeżeli przychód nie został osiągnięty w miesiącu opłacenia składek, a np. w kolejnych, to opłacone wcześniej składki można ująć w rozliczeniu za miesiąc, w którym przedsiębiorca uzyskał przychód. Ważne, aby było to w tym samym roku podatkowym. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że podatnik nie osiągnął przychodu w miesiącu, w którym opłacił składki oraz w kolejnych, to może je odliczyć w zeznaniu rocznym składanym za dany rok.


Data publikacji: 2021-09-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU