W 2024 roku zmieniły się wysokości składek ZUS, w tym także składki zdrowotnej obowiązującej w przypadku osób współpracujących. Ile obecnie wynosi składka zdrowotna dla osoby współpracującej? skladka zdrowotna zus osoby wspolpracujacej 2024

Kogo nazywamy osobą współpracującą?

W Polsce dużą część firm stanowią małe firmy rodzinne. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dość często korzystają z pomocy najbliższych członków rodziny. Czasami jeżeli pomoc trwa przez dłuższy okres czasu, to za taką osobę również należy  odprowadzać składki na ZUS, w tym na składkę zdrowotną.   

Zgodnie z przepisami za osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą uważany jest najbliższy członek rodziny, jak:
  • małżonek
  • dzieci własne
  • dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione
  • rodzice
  • macocha lub ojczym
  • rodzeństwo (brat lub siostra)
  • osoby przysposabiające o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia.

Wysokość składki zdrowotnej dla osoby współpracującej w 2024 roku

W 2024 roku, zgodnie z przepisami za podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących przyjmuje się 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku. 

Wysokość składki zdrowotnej obowiązuje w całym 2024 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia. W tym roku podstawą wymiaru składki dla osoby współpracującej jest kwota 5 825,89 zł, a wysokość składki zdrowotnej wynosi 524,33 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-08
Data publikacji: 2022-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU