W założeniu wysokość składki zdrowotnej powinna być taka sama dla wszystkich. Jednak jest inaczej i składka zdrowotna jest różna w zależności od wybranej formy opodatkowania. wysokosc skladki zdrowotnej zus 2024

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2024 roku

Od 2022 roku przedsiębiorcy zostali zobligowani do zapłaty składki zdrowotnej wyliczanej na nowych zasadach w zależności od formy opodatkowania. Przy skali podatkowej lub podatku liniowym przedsiębiorcy będą płacić składkę proporcjonalną do dochodu. Z kolei przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jej wysokość jest uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów w danym roku.

Składka zdrowotna dla zatrudnionych w 2024 roku

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub na podstawie umowy zlecenia opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9%. Nie ma możliwości odliczania jej, tak jak było to do końca 2021 roku.

Składka zdrowotna, a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo zapłacą minimalną składkę zdrowotną w wysokości 381,78 zł miesięcznie. Taką samą kwotę zapłacą też osoby opodatkowane na podstawie karty podatkowej. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% od dochodu. Jednak nie może to być mniej niż 9% z minimalnego wynagrodzenia. 

W 2024 roku wysokość składki zdrowotnej wg podatku liniowego kształtuje się następująco:

Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
do 7 791,30 zł 381,78 zł
8 000 zł 392,00 zł
10 000 zł 490,00 zł
13 000 zł 637,00 zł
15 000 zł 735,00 zł
20 000 zł 980,00 zł
30 000 zł 1 470,00 zł

W przypadku podatników, którzy rozliczają się liniowo można odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne do limitu, który w 2024 roku wynosi 11 600 zł.

Składka zdrowotna, a zasady ogólne

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9%.

W 2024 roku wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wynosi:

Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
4 242 zł 381,78 zł
5 000 zł 450,00 zł
7 000 zł 640,00 zł
10 000 zł 900,00 zł
13 000 zł 1 170,00 zł
15 000 zł 1 350,00 zł
20 000 zł 1 800,00 zł
30 000 zł 2 700,00 zł

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mogą odliczać składki zdrowotnej od dochodów.

Składka zdrowotna, a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców zależy od uzyskiwanego przez nich przychodu rocznego. Dodatkowo mogą oni odliczyć od przychodów 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Przychód roczny Wysokość stawki zdrowotnej
Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
Do  60 000 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia 419,46 zł
Do 300 000 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia 699,11 zł
Powyżej 300 000 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia 1258,39 zł

Składka zdrowotna – termin zapłaty

Składka zdrowotna powinno zostać zapłacona do 20 dnia danego miesiąca. Wynika to z faktu, że jest ona liczona od dochodu z poprzedniego miesiąca.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-22
Data publikacji: 2021-12-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Sklep Regmot
08 Styczeń 2022

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep motoryzacyjny) w jaki sposób mam wyliczać comiesięczny dochód niezbędny do ustalenia wysokości składki zdrowotnej. Przecież nie będę robił remanentu i spisywał co miesiąc towary (mam w sklepie 12 tyś. pozycji asortymentowych) bo nie miałbym kiedy sprzedawać towarów. Jeżeli ZUS ma prawo skontrolować prawidłowość podanych informacji?