W założeniu wysokość składki zdrowotnej miała być taka sama dla wszystkich. Jednak wyszło inaczej i składka będzie różna. Od 2022 roku będzie opłacana na nowych zasadach i zależeć ma od wybranej formy opodatkowania. wysokosc skladki zdrowotnej zus 2022

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 roku

Od 2022 roku przedsiębiorcy zostają zobligowani do zapłaty składki zdrowotnej wyliczanej na nowych zasadach w zależności od formy opodatkowania. Przy skali podatkowej lub podatku liniowym przedsiębiorcy będą płacić składkę proporcjonalną do dochodu. Z kolei przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jej wysokość będzie uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów w danym roku.

Składka zdrowotna dla zatrudnionych w 2022 roku

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub na podstawie umowy zlecenia od stycznia 2022 roku będą opłacali składkę zdrowotną w wysokości 9%. Nie będzie możliwości odliczania jej, tak jak było to do tej pory. Osoby, których zarobki miesięczne będą zawierały się w przedziale od 5 700 zł do 11 100 zł brutto nie powinny odczuć braku możliwości jej odliczenia, głównie z powodu utworzenia nowej ulgi dla klasy średniej. 

Składka zdrowotna, a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo zapłacą minimalną składkę zdrowotną w wysokości 270 zł miesięcznie. Taką samą kwotę zapłacą też osoby opodatkowane na podstawie karty podatkowej. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% od dochodu. Jednak nie może to być mniej niż 9% z minimalnego wynagrodzenia. 

W 2022 roku wysokość składki zdrowotnej wg podatku liniowego będzie kształtowała się następująco:

Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
do 5 510 zł 270,90 zł
8 000 zł 392,00 zł
10 000 zł 490,00 zł
13 000 zł 637,00 zł
15 000 zł 735,00 zł
20 000 zł 980,00 zł
30 000 zł 1 470,00 zł

Składka zdrowotna, a zasady ogólne

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9%. W przypadku tych przedsiębiorców będzie można skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, która zostaje podniesiona do wysokości 30 000 zł oraz z podwyższonego progu podatkowego, który od 2022 roku będzie wynosił 120 000 zł. 

W 2022 roku wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych będzie kształtowała się następująco:

Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
3 010 zł 270,90 zł
5 000 zł 450,00 zł
7 000 zł 640,00 zł
10 000 zł 900,00 zł
13 000 zł 1 170,00 zł
15 000 zł 1 350,00 zł
20 000 zł 1 800,00 zł
30 000 zł 2 700,00 zł

Składka zdrowotna, a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna dla ryczałtowców zależy od uzyskiwanego przez nich przychodu rocznego. 

Przychód roczny Wysokość stawki zdrowotnej
Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej
Do  60 000 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia 305,56 zł
Do 300 000 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia 509,27 zł
Powyżej 300 000 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia 916,68 zł

Składka zdrowotna zerowa

W dzienniku Gazety Prawnej ukazał się tekst, w którym można przeczytać: 

Od przyszłego roku wszyscy beneficjenci zerowego PIT rozliczający się według skali podatkowej nie zapłacą podatku od przychodów do 115 528 zł (limit przychodów zwolnionych od podatku, wynoszący 85 528 zł plus kwota wolna 30 tys. zł). Co więcej, rodzice w dużych rodzinach, seniorzy, którzy nie przejdą na emeryturę, oraz powracający z zagranicy będą płacić 0 zł składki zdrowotnej tak długo, jak długo nie wystąpi obowiązek naliczenia zaliczki na podatek. Co innego podatnicy do 26. roku życia; oni składkę płacą i nadal będą płacić.

Jeżeli nic się nie zmieni w tej kwestii, to wymienione grupy osób będą mogły skorzystać z dodatkowej ulgi. 

Składka zdrowotna – zmiany w terminie zapłaty

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zmienia się termin zapłaty składki zdrowotnej, która od 2022 roku będzie musiała zostać zapłacona do 20 dnia danego miesiąca. Zmiana terminu wynika z faktu, że składka będzie liczona od dochodu.


Data publikacji: 2021-12-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Sklep Regmot
08 Styczeń 2022

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep motoryzacyjny) w jaki sposób mam wyliczać comiesięczny dochód niezbędny do ustalenia wysokości składki zdrowotnej. Przecież nie będę robił remanentu i spisywał co miesiąc towary (mam w sklepie 12 tyś. pozycji asortymentowych) bo nie miałbym kiedy sprzedawać towarów. Jeżeli ZUS ma prawo skontrolować prawidłowość podanych informacji?