Przy niektórych transakcjach, zwłaszcza tych na wysokie kwoty sprzedawca może wymagać od nabywcy jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, wpłaty określonej kwoty pieniędzy na poczet danego zlecenia. Taką wpłatę nazywamy zaliczką. Sprzedawca po jej otrzymaniu powinien wystawić klientowi fakturę zaliczkową. Zaliczki najczęściej rozlicza się w cenie towaru lub usługi. faktura zaliczkowa koncowa

Wszystko o fakturze zaliczkowej

Obowiązek podatkowy (art. 19a ust.8 ustawy o VAT) powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty (zaliczka) odnoszącej się do otrzymanej kwoty. Jeżeli klient prowadzi działalność gospodarczą to ma obowiązek udokumentować wpłaconą zaliczkę przez wystawienie faktury zaliczkowej.

Zgodnie z art. 106f ustawy o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać takie elementy, jak:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • dane podatnika oraz nabywcy towarów lub usług łącznie z ich adresami
 • numery identyfikujące podatnika i nabywcę na potrzeby podatku
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy
 • kwota otrzymanej zapłaty
 • kwota podatku wyliczona według podanego niżej wzoru:
  kwota podatku = (wartość otrzymanej zaliczki x stawka podatku)/(100 + stawka podatku). 
Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem pieniędzy. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności jakie mogą wiązać się z uregulowaniem zapłaty lepiej jest wystawić dokument zaliczkowy po otrzymaniu zapłaty.

Kiedy nie wystawia się faktury zaliczkowej?

Faktury zaliczkowej nie wystawia się przy dokumentowaniu zaliczek płaconych przy:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • dostawie energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • świadczeniu usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
 • świadczeniu usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (usługi wymienione w poz. 140 – 153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT)
 • świadczeniu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze
 • świadczeniu usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia
 • świadczeniu usług stałej obsługi prawnej i biurowej
 • świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
Zaliczka otrzymana na wyżej wymienione czynności nie wywołuje obowiązku podatkowego, dlatego też nie ma potrzeby wystawiania faktury zaliczkowej.

Faktura końcowa

Fakturę końcową wystawia się w sytuacji kiedy zapłata zaliczki nie objęła pełnej wartości zamówienia. Przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury końcowej do 15 dnia kolejnego miesiąca po dokonaniu dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których wcześniej była wystawiona faktura zaliczkowa. W fakturze końcowej należy uwzględnić wcześniejszą zaliczkę i wskazać jaka część należności pozostała do spłacenia. 

Do jednej transakcji może być wpłaconych kilka zaliczek i wystawionych kilka faktur zaliczkowych. Wszystkie zaliczki muszą być ujęte w fakturze końcowej. 
Jeżeli zaliczka pokryje całą wartość zamówienia to nie ma potrzeby wystawiania zerowej faktury końcowej.


Data publikacji: 2020-04-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Monika
11 Kwiecień 2023

Witam! Mam wystawioną fakturę zwykłą z numerem 14/2023 czy mogę wystawić fakturę zaliczkę z numerem 14/2023/zaliczka?

 
FakturaXL
11 Kwiecień 2023

Tak, można prowadzić kilka schematów numeracji, aczkolwiek powinna ona być ciągła. Zatem numery 1/20203/zaliczka do 13/2023/zaliczka również powinny istnieć.