Niektórzy przedsiębiorcy jeszcze przed zawarciem transakcji pobierają zaliczki od swoich kontrahentów, między innymi na pokrycie kosztów transakcji i w związku z tym wystawiają faktury zaliczkowe. faktura zaliczkowa wystawianie

Czym jest faktura zaliczkowa?

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rejestrującym otrzymanie zaliczki (zaliczek) od kontrahenta, jeszcze przed realizacją transakcji celem pokrycia kosztów z nią związanych. Każda część płatności dokonana przez kontrahenta musi być osobno rejestrowana.

Wystawiona faktura zaliczkowa:
 • nie generuje przychodu, otrzymana nie jest kosztem (nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego)
 • występuje obowiązek podatkowy w podatku VAT (kwotę zaliczki należy ująć między innymi w deklaracji VAT)
 • otrzymanie pełnej należności zobowiązuje do wystawienia faktury końcowej.

Faktura zaliczkowa – co musi zawierać? 

W oparciu o obowiązujące przepisy na fakturze zaliczkowej koniecznie musi znaleźć się kwota otrzymanej zaliczki i kwota pozostała do zapłaty. Pozostałe elementy to:
 • data wystawienia faktury
 • kolejny numer
 • nazwa sprzedawcy oraz nabywcy, ich adresy
 • data otrzymania całości lub części należności jeżeli jest inna niż data wystawienia faktury
 • stawka podatku
 • kwota podatku
 • informacje o wcześniej pobranych zaliczkach (jeżeli wystawiana faktura jest kolejną, która dotyczy zaliczki płatnej w ramach jednego zamówienia).
Dodatkowo na fakturze zaliczkowej można umieścić jej nazwę, ale nie jest to obowiązkowe.

Termin na wystawienie

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał zaliczkę, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. 

Obowiązek po stronie podatku VAT powstaje w momencie otrzymania zaliczki, a nie wystawienia faktury zaliczkowej. Nabywca ma prawo do odliczenia VAT-u jeżeli łącznie zostaną spełnione 2 warunki:
 • u sprzedawcy pojawi się obowiązek podatkowy
 • kupujący otrzyma fakturę.
Oznacza to, że VAT można odliczyć dopiero w momencie kiedy zaliczka zostanie zapłacona.


Data publikacji: 2020-09-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU