Przedsiębiorca prowadzący książkę przychodów i rozchodów ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury. Jakie towary powinny zostać ujęte w remanencie? Czy może to być towar, który znajduje się poza siedzibą firmy? towar poza firma spis z natury

Spis z natury – obowiązek przedsiębiorcy

Spis z natury najczęściej dokonywany jest na koniec roku podatkowego. Obowiązek jego sporządzenia wynika bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Towary oraz materiały zakupione przez przedsiębiorcę w trakcie roku wykorzystywane są przez niego w podstawowej działalności gospodarczej i ujmowane w kosztach uzyskania przychodów w KPiR w trakcie trwania roku. Często jest tak, że na koniec roku w magazynie znajdują się niesprzedane i niezużyte towary oraz materiały, które powinny zostać wykazane w spisie z natury. Wartość remanentu wpływa na wysokość rocznego dochodu podatnika. Dochód roczny przy rozliczaniu się skalą podatkową lub podatkiem liniowym wylicza się w oparciu o wartość spisu z natury z początku i końca roku podatkowego. Sporządzony remanent ma wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów branych pod uwagę przy rozliczeniu rocznym. 

Spis z natury, a towar poza siedzibą firmy 

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR, remanent obejmuje również towary znajdujące się poza siedzibą firmy w dniu sporządzenia spisu, które są własnością przedsiębiorcy. 
Przepisy podatkowe mówią, że jeżeli towar został zakupiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy kontrahentami, a transakcja była prawidłowo udokumentowana i nikt nie przedkłada prawa do danego towaru, to uznaje się, że taki towar jest własnością przedsiębiorcy, który powinien wykazać go w spisie z natury nawet w sytuacji kiedy towary i materiały będą znajdowały się poza siedzibą firmy.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w ramach której posiada sieć sklepów spożywczych. W sklepach znajdują się towary będące jego własnością. Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia spisu z natury wszystkich towarów, które na dzień 31 grudnia znajdowały się w magazynie w poszczególnych sklepach. Towary powinny zostać wycenione, a wszystkie wartości zostać zsumowane i ujęte w KPiR jako jedna kwota. 

Podsumowanie

Wszystkie towary i materiały będące własnością przedsiębiorcy i znajdujące się w firmie oraz poza jej siedzibą powinny znaleźć się w spisie z natury na koniec roku podatkowego oraz wcześniej powinny zostać wycenione.


Data publikacji: 2022-02-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU