Istnieje możliwość, aby przedsiębiorca zaliczył wigilię odbywającą się w firmie do kosztów podatkowych, jednakże musi mieć ona odpowiedni cel, który związany jest zarówno z integracją pracowników oraz powiększeniem motywacji zatrudnionych osób. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy chodzi o koszty uzyskania przychodów a wigilijne spotkania z kontrahentami, dlatego warto zapoznać się z artykułem i dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat.

Wigilia firmowa

Spotkania wigilijne organizowane zarówno dla pracowników, jak i kontrahentów są piękną tradycją, którą wypracowało już wiele firm. Jednakże w ferworze dobrej zabawy oraz świątecznej atmosfery nie można zapomnieć o właściwym rozliczeniu tego typu wydatków. Organizacja imprez firmowych może się wiązać bez dwóch zdań z dużymi kosztami, które tylko w niektórych sytuacjach będą mogły zostać wliczone do kosztów podatkowych.

Aby móc zaliczyć wydatki na spotkania wigilijne do kosztów przedsiębiorstwa należy upewnić się, że konkretny wydatek posiada ku temu odpowiednie przesłanki. Precyzując, chodzi o określenie związku między danym wydatkiem a generowanymi przez firmę przychodami. W sytuacji, kiedy bez dwóch zdań można je zaliczyć do tej kategorii, należy jeszcze upewnić się czy ten typ kosztów nie wchodzi w skład katalogu znajdującego się w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, a także art., 16 ust. 1 ustawy o CIT). Katalog ten zawiera spis wydatków, które nawet w sytuacji, kiedy bezpośrednio wpływają na wygenerowanie przychodu w przedsiębiorstwie nie mogą zostać wliczone do kosztów podatkowych.

Wydatki dotyczące zorganizowania spotkania wigilijnego wchodzą do kosztów uzyskania przychodu, w pierwszej kolejności stanowiły problematyczną kwestię dla organów podatkowych oraz sądów administracyjnych i decyzje wydawane przez te instytucje były z reguły negatywne, a więc nie zezwalały one na wliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa. Za przykład może posłużyć wyrok WSA wydany w Warszawie w dniu 13 lutego 2007 roku, sygn. akt III SA/Wa 4283/06. Jednakże w dzisiejszych czasach sytuacja przedstawia się odrobinę inaczej, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca zorganizował tego typu spotkanie w celu zintegrowania pracowników, a także miało ono wpłynąć na polepszenie atmosfery w miejscu pracy oraz zwiększeniu motywacji w wykonywaniu obowiązków stawianych osobom zatrudnionym. W sytuacji, gdy spotkanie wigilijne nie miało takiego celu – nie może być ono zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Warto, aby w trakcie takiego spotkania miało miejsce przedstawienie wyników uzyskanych w ciągu roku bądź ostatniego kwartału w firmie, a także dobrze jest podzielić się planami oraz aspiracjami związanymi z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem. Należy także wystawić odpowiednie dokumenty związane z przeprowadzeniem spotkania wigilijnego, jak chociażby agendę oraz przechować materiały z których korzystano w trakcie przemówień bądź prezentacji.


Data publikacji: 2018-12-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU