Motocykl w firmie to alternatywa dla samochodu – nie wymaga tak dużych nakładów finansowych w chwili zakupu, jak i podczas użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z pojazdu korzysta się w trybie mieszanym albo gospodarczym. Czy koszty związane z motocyklem stanowią koszty firmowe? Czy pojazd podlega amortyzacji? Odpowiadamy! zakup motocykla w firmowych kosztach
Mobilni przedsiębiorcy coraz częściej wybierają motocykl, zamiast samochodu. Jest to uwarunkowane, chociażby korkami w centrach miast, które utrudniają szybkie dotarcie z jednego miejsca do drugiego. Ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że motocykl należy traktować w taki sam sposób, jak pojazd osobowy, czyli wartość pojazdu dla przedsiębiorcy jest kosztem uzyskania przychodu, pod warunkiem że spełnione zostaną pozostałe przesłanki.

Motocykl w firmie - co z VAT?

Zgodnie z definicją podaną w przepisach, motocykl jest pojazdem samochodowym dwukołowym, dwukołowym z bocznym wózkiem lub czterokołowym. Skoro motocykl jest traktowany jak samochód, nie ma przeciwwskazań, aby stanowił dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu.

Dla celów podatkowych motocykl jest traktowany tak samo, jak samochód, co oznacza konieczność przestrzegania ograniczeń wyznaczonych w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. Podatek VAT może zostać odliczony od zakupu samego pojazdu, jak i wydatków ponoszonych na eksploatację.

Sposób użytkowania motocykla warunkuje metodę odliczenia podatku VAT:
  • wyłącznie na cele działalności gospodarczej – podatnik może odliczyć 100% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla i kosztów z nim związanych. Warunkiem jest zgłoszenie pojazdu w urzędzie skarbowym – służy do tego formularz VAT-26 oraz prowadzenie kilometrówki dla celów VAT. Podatnik musi także przygotować regulamin użytkowania pojazdu,
  • mieszane przeznaczenie (prowadzona działalność i użytek prywatny) – podatnik może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT zarówno od zakupu pojazdu, jak i wydatków ponoszonych na eksploatację. Ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych wymogów.
Dla motocykla będącego pojazdem prywatnym używanym w działalności gospodarczej, ale niebędącym majątkiem firmowym ustawodawca zezwala na wprowadzenie 20% poniesionych wydatków do kosztów firmowych. Z kolei VAT jest rozliczany na takich samych zasadach jak pojazd firmowy, czyli 50% albo 100% odliczenia.

Jak amortyzować motocykl?

Amortyzacja służy do zmniejszenia wartości rzeczy na skutek użytkowania w określonym czasie.

Motocykl, tak samo, jak samochód osobowy podlega amortyzacji, pod warunkiem że zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych (planowany okres użytkowania przekracza rok). Gdy wartość pojazdu nie przekracza 10 000 zł, podatnik jest uprawniony do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpis jest wprowadzany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu przyjęcia środka do użytkowania.

Gdy wartość motocykla jest większa od 10 000 zł, podatnik może zastosować:
  • amortyzację liniową ze stawką podstawową 20%,
  • amortyzację indywidualną z maksymalną stawką 40%,
  • amortyzację podwyższoną z wyższym współczynnikiem o maksymalnej wartości 1,4.

Kolejnym wymogiem umożliwiającym zakwalifikowanie motocykla jako środka trwałego w firmie jest przygotowanie dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania w działalności. Razem z dokumentem OT należy mieć dokumenty potwierdzające wartość początkową środka trwałego.

Motocykl nie może być amortyzowany w ramach pomocy de minimis dedykowanej dla małych podatników i podmiotów, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy kask motocyklowy jest kosztem firmowym?

Przedsiębiorca używający motoru wkłada odzież ochronną i kask, jednak te wydatki nie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów firmowych, gdyż służą do ochrony zdrowia i życia użytkownika. Nie są bezpośrednio wykorzystywane do osiągania przychodów, czyli nie zmniejszają dochodu do opodatkowania. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, a mianowicie odzież i kask wzbogacone w logo firmy. Taki zabieg sprawia, że odzież traci charakter osobisty. Po spełnieniu tego wymogu wydatek może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2012 roku (nr sygn. IPTPB1/415-160/12-4/AG) potwierdza stanowisko, iż kask oraz odzież ochronna nie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2018 roku (nr sygn. 0112-KDIL1-1.4012.569.2017.1.RW) wskazał, iż opłacenie szkolenia doskonalącego technikę jazdy na motocyklu również nie stanowi kosztu firmowego.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, nabywane towary oraz usługi muszą być ściśle związane z eksploatacją, oraz korzystaniem z pojazdów używanych do wykonania czynności opodatkowanych. Co oznacza, że odzież ochronna czy usługi szkolące technikę jazdy nie są zgodne z podstawowym warunkiem wynikającym z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług dającego prawo do odliczenia podatku od ich zakupu, gdyż nie są towarami związanymi z eksploatacją albo używaniem pojazdu.

Jak rozliczać koszty eksploatacyjne motocykla firmowego?

Do kosztów eksploatacyjnych można zaliczyć:
  • wydatki na paliwo,
  • wydatki na olej i filtry,
  • części zamienne – głównie opony, hamulce, łańcuchy itd.,
  • wydatki na usługi serwisowe — przeglądy i naprawy,
  • wydatki na ubezpieczenie – kwota ubezpieczenia jest uwarunkowana wiekiem i doświadczeniem kierowcy, modelem i rokiem produkcji pojazdu, rodzajem polisy i innymi czynnikami.
Warunkiem rzetelnego rozliczania kosztów eksploatacji motocykla jest skrupulatna dokumentacja wszystkich wydatków.


Data publikacji: 2024-02-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU