Środek transportu stanowi nieodzowny element każdego przedsiębiorstwa. Z reguły mamy do czynienia z samochodem osobowym, gdyż jest najwygodniejszy, a przede wszystkim, korzysta się z niego w każdych warunkach atmosferycznych. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach znacznie częściej niż kiedyś można spotkać właściciela przedsiębiorstwa na rowerze, albo skuterze. rower skuter na firme
Każdy środek transportu posiada swoje wady i zalety. Wśród niewątpliwych zalet odnośnie używania skutera bądź roweru zaliczamy brak problemów z przejazdem przez centrum miasta, które dla osób poruszających się samochodem stanowi prawdziwą udrękę, szczególnie w godzinach szczytu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się zrezygnować z samochodu osobowego nie mogą także narzekać na koszty związane z utrzymaniem roweru lub skutera, wśród niewątpliwych plusów zaliczamy także korzyści odnośnie wysportowanej sylwetki, a także zdrowszego stylu życia. Jednakże, skupmy się na korzyściach, które związane są z posiadaniem roweru oraz skutera w przedsiębiorstwie. 

Koszty uzyskania przychodów

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z definicją kosztu uzyskania przychodu. A mianowicie jest to wydatek, który jest związany z pozyskaniem przychodu bądź utrzymania lub zabezpieczenia jego źródła. Wśród kosztów podatkowych, które wyróżniamy w działalności firmy nie znajdziemy wydatków o których mowa w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie znajdziemy wśród nich zarówno roweru, jak i skutera, w związku z tym, nie istnieje żadna przeszkoda z uwzględnieniem ich w kosztach uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

Jednakże, istnieją pewne przesłanki, które należy spełnić, aby można zaliczyć skuter oraz rower do kosztów uzyskania przychodu, chodzi o udowodnienie, iż owe pojazdy przyczyniają się do tej czynności. Pierwszym z powodów, który jest jak najbardziej trafny oraz prawdziwy stanowi argument, iż jednoślady są używane jako środek transportu dla zatrudnionego personelu, jak również samego właściciela przedsiębiorstwa. Na podstawie tego argumentu wnioskujemy, że zarówno skuter, jak i rower wykorzystywane są, aby dojechać na spotkania zarówno z kontrahentami, jak i klientami, a może jeszcze do oddalonej drugiej placówki tej samej firmy.

Należy wziąć pod uwagę, iż zakup roweru wcale nie wyklucza zakupu samochodu, a następnie uwzględnienie obu pojazdów w ewidencji środków trwałych. Oczywiście, przedsiębiorca musi posiadać rzetelne i prawdziwe wytłumaczenie dla obu środków transportu, którym może być na przykład sezonowość – jesień oraz zima w Polskim klimacie wymagają samochodu, a wiosną oraz latem przedsiębiorca używa roweru. Jeśli urząd skarbowy zgłosi jakieś zastrzeżenia do owych wydatków, ten argument powinien ich usatysfakcjonować.

Rower i skuter w kosztach firmy

Ewidencja jednośladów w kosztach przedsiębiorstwa jest ściśle związana z ich wartością początkową.
Chodzi o to, że czynni podatnicy VAT, którzy zakupili jednoślady, które są tańsze niż 10.000 zł netto, nie muszą dodawać owych maszyn do ewidencji środków trwałych. Sytuacja ta wymaga jednorazowego zaksięgowania wydatku w Księdze Przychodów i Rozchodów, a dokładniej mówiąc w kolumnie 13, która zawiera pozostałe wydatki.

Z kolei w przypadku, kiedy jednoślad jest droższy niż 10.000 zł, a następnie przedsiębiorca będzie z niego korzystał przez czas dłuższy niż jeden rok, należy potraktować środek transportu jako firmowy środek trwały. Dzięki tym zabiegom, koszt podatkowy to odpisy amortyzacyjne, które będą miały miejsce każdego miesiąca od oryginalnej wartości roweru bądź skutera.

Każdy środek transportu w związku z eksploatacją dostarcza właścicielowi wydatków, również one mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Wszyscy czynni podatnicy VAT, którzy zakupili skuter mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki poniesione na rejestrację pojazdu, a także wydatki związane z paliwem lub elementami do skutera. Jeśli przedsiębiorca wybrał rower, koszty uzyskania przychodu to między innymi wydatki poniesione na serwis, zakupy odnoszące się do zabezpieczenia roweru itd.

Jednakże istnieją wydatki, które są ściśle związane z korzystaniem z jednośladu, a nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Organy podatkowe nie uznają między innymi zakupów odzieży ochronnej dla właściciela jako kosztów uzyskania przychodu, gdyż według nich jest to wydatek, którego specyfika jest zdecydowanie prywatna, dlatego nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania.

Podatek VAT od jednośladów

Czynni podatnicy VAT traktują zakup roweru bądź skutera jako szansę na pomniejszenie VAT od ich zakupu, a także wydatków, które odnoszą się do owych jednośladów.

Sytuacja jest bardzo prosta i klarowna, jeśli mamy do czynienia z zakupem roweru przez przedsiębiorcę. W przepisach prawa nie znajdziemy żadnych ograniczeń odnośnie pomniejszania VAT związanego z kupnem roweru, a także wydatków poniesionych z jego użytkowaniem. Na podstawie tego wynika, że można bez łamania prawa odliczyć 100% VAT naliczonego przez przedsiębiorcę, który zdecydował się zakupić rower.

Z kolei sytuacja nie jest już tak jasna, jeśli bierzemy pod uwagę skuter. Dokładniej ujmując należy się przede wszystkim zapoznać się z definicją skutera, która jest dostępna w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Skuter (motorower) to pojazd dwu bądź trójkołowy, w którego skład chodzi silnik spalinowy o pojemności skokowej nie większej niż 50 cm3, albo też posiada silnik elektryczny, którego moc nie przekracza 4kW. Budowa skutera uniemożliwia poruszanie się szybsze niż 45 km/h.

Należy również zapoznać się z przepisami prawa odnośnie definicji pojazdu samochodowego, gdyż jest to ściśle związane z możliwością bądź jej brakiem odnośnie odliczenia VAT. Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, który został zbudowany tak, że możliwa jest jazda z prędkością większą niż 25 km/h.

Dochodząc do konsensusu przytoczonych definicji, jeśli przedsiębiorca zakupił skuter, który nie przekracza prędkości 25 km/h nie jest on traktowany jako pojazd samochodowy, a co za tym idzie, może zostać bez najmniejszego problemu obliczony w 100% VAT przez przedsiębiorcę od zakupu skutera, a także wydatków związanych z jego eksploatacją.

Z kolei, przypadek kiedy skuter jest w stanie jeździć szybciej niż 25 km/h, traktowany jest jako pojazd samochodowy, a w związku z tym odnoszą się do niego przepisy o ograniczeniu w odliczaniu VAT od samochodów. W tej sytuacji najważniejsza jest metoda korzystania z skutera.

W sytuacji, kiedy skuter jest używany i w działalności przedsiębiorca, jak również przedsiębiorca korzysta z niego prywatnie możliwe jest odliczenie 50% VAT od zakupu skutera, jak również wydatków ponoszonych na korzystanie z niego.
Jeśli owy skuter służy tylko i wyłącznie przedsiębiorstwu możliwe jest odliczenie 100% VAT od jego zakupu, a także wydatków związanych z paliwem, elementami pojazdu, serwisu, a także całej reszcie wydatków, które ponoszone są przez przedsiębiorcę. Ten punkt jednakże posiada pewien haczyk, który jest związany z decyzją ustawodawcy odnośnie obowiązków, które muszą być wykonane, a mianowicie:
  • dokładne sporządzanie ewidencji korzystania z pojazdu dla celów VAT,
  • zgłoszenie pojazdu na VAT-26 w placówce urzędu skarbowego,
  • wyznaczenie konkretnych reguł odnośnie korzystania z pojazdu w działalności firmy, którym może być chociażby regulamin.
W sytuacji, kiedy wyżej przedstawione warunki nie będą wypełniane, pojazd traktowany jest jako skuter z którego korzysta się i prywatnie i oczywiście w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa, a w związku tym możliwe jest odliczenie tylko i wyłącznie 50% VAT.

W kilku słowach podsumowania można rzec, iż posiadanie skutera oraz roweru w przedsiębiorstwie niesie za sobą szereg korzyści, które związane są zarówno z podatkiem dochodowym, jak i VAT, a także oszczędnością czasu. Jeśli więc istnieje rzetelny powód zakupu jednośladu dla firmy nie warto się na tym dłużej zastanawiać.

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-28
Data publikacji: 2018-09-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU